4.3.18

Praise Song(Hebrew) | ‘שמח להיות אדם ישר’ The Kingdom of Heaven Is Paradise for the Honest

מזמור
שמח להיות אדם ישר

I
הבנת האמת משחררת נפשי וצף בי אושר.
אני מלא ביטחון וללא ספקות בדברי אלוהים.
אין בתוכי כל שליליות, לֹא נָסוֹג, לֹא מֵרִים יָדַיִם.
אני עושה את חובתי בכל לבי, ללא שיקולים גשמיים.
אף שאיכותי שפלה, לבי כן וישר.
בכל פעולה שאעשה, נאמן אהיה לאל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.

II
אני מיישם את האמת, מציית לאל, ונוהג כאדם ישר.
גלוי והגון, ללא מרמה, חי בתוך האור.
אנשים כנים, בואו הנה, נדבר מלב אל מלב.
אוהבי האל, התאספו והצטרפו כחברים טובים.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.

III
כל שוחרי האמת הם אחיות ואחים.
אוהבי האל, התאספו והצטרפו כחברים טובים.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, הו, אנשים שמחים,
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. השחקנים המופיעים בהפקה זו מופיעים שלא למטרת רווח ולא קיבלו כל תשלום שהוא. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציינו את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Praise Song(Hebrew) | ‘שמח להיות אדם ישר’ The Kingdom of Heaven Is Paradise for the Honest

מזמור
שמח להיות אדם ישר

I
הבנת האמת משחררת נפשי וצף בי אושר.
אני מלא ביטחון וללא ספקות בדברי אלוהים.
אין בתוכי כל שליליות, לֹא נָסוֹג, לֹא מֵרִים יָדַיִם.
אני עושה את חובתי בכל לבי, ללא שיקולים גשמיים.
אף שאיכותי שפלה, לבי כן וישר.
בכל פעולה שאעשה, נאמן אהיה לאל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.

II
אני מיישם את האמת, מציית לאל, ונוהג כאדם ישר.
גלוי והגון, ללא מרמה, חי בתוך האור.
אנשים כנים, בואו הנה, נדבר מלב אל מלב.
אוהבי האל, התאספו והצטרפו כחברים טובים.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.

III
כל שוחרי האמת הם אחיות ואחים.
אוהבי האל, התאספו והצטרפו כחברים טובים.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.
הו, אנשים שמחים, הו, אנשים שמחים,
הו, אנשים שמחים, נרקוד, נשיר לכבוד האל.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. השחקנים המופיעים בהפקה זו מופיעים שלא למטרת רווח ולא קיבלו כל תשלום שהוא. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציינו את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה