28.4.18

מזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו


מזמור דברי אלוהים
אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו

I
משנגע לראשונה באנושות, האל חשף בפני בני האדם
את מהותו, את מה שהינו ומה ששייך לו,
ללא הפסק ובקביעות.
בין אם אנשים לאורך הדורות יכולים לראות או להבין,
אלוהים מדבר ועובד כדי לגלות את טבעו ומהותו.
לעולם לא נסתרות, לעולם לא סמויות,
מופגנות בחופשיות,
מהות האל וטבעו, הווייתו ותכונותיו,
מתגלות כאשר הוא עובד ומתעסק עם האנושות.
II
אלוהים מקווה שבני האדם יוכלו להבינו,
להכיר את מהותו וטבעו,
כי הוא אינו רוצה שהללו יוותרו סודות לנצח.
הוא אף אינו רוצה שבני האדם יראו בו
חידה בלתי ניתנת לפיצוח.
לעולם לא נסתרות, לעולם לא סמויות,
מופגנות בחופשיות,
מהות האל וטבעו, הווייתו ותכונותיו,
מתגלות כאשר הוא עובד ומתעסק עם האנושות.
III
רק כשבני האדם מכירים את אלוהים
הם נוכחים בדרך קדימה, ונעשים ראויים להדרכתו.
הם יחיו תחת ריבונותו אלוהים, באורו ובברכותיו.
לעולם לא נסתרות, לעולם לא סמויות,
מופגנות בחופשיות,
מהות האל וטבעו, הווייתו ותכונותיו,
מתגלות כאשר הוא עובד ומתעסק עם האנושות.
לעולם לא נסתרות, לעולם לא סמויות,
מתגלות כאשר הוא עובד ומתעסק עם האנושות.
מתוך 'הדבר מופיע בבשר'
הברק ממזרחכנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.
החומרים לקוחים בחלקם מתוך:
Wow!視覺特效Show一手!影片素材上傳區!
https://www.youtube.com/channel/UCo2W…

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו


מזמור דברי אלוהים
אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו

I
משנגע לראשונה באנושות, האל חשף בפני בני האדם
את מהותו, את מה שהינו ומה ששייך לו,
ללא הפסק ובקביעות.
בין אם אנשים לאורך הדורות יכולים לראות או להבין,
אלוהים מדבר ועובד כדי לגלות את טבעו ומהותו.
לעולם לא נסתרות, לעולם לא סמויות,
מופגנות בחופשיות,
מהות האל וטבעו, הווייתו ותכונותיו,
מתגלות כאשר הוא עובד ומתעסק עם האנושות.
II
אלוהים מקווה שבני האדם יוכלו להבינו,
להכיר את מהותו וטבעו,
כי הוא אינו רוצה שהללו יוותרו סודות לנצח.
הוא אף אינו רוצה שבני האדם יראו בו
חידה בלתי ניתנת לפיצוח.
לעולם לא נסתרות, לעולם לא סמויות,
מופגנות בחופשיות,
מהות האל וטבעו, הווייתו ותכונותיו,
מתגלות כאשר הוא עובד ומתעסק עם האנושות.
III
רק כשבני האדם מכירים את אלוהים
הם נוכחים בדרך קדימה, ונעשים ראויים להדרכתו.
הם יחיו תחת ריבונותו אלוהים, באורו ובברכותיו.
לעולם לא נסתרות, לעולם לא סמויות,
מופגנות בחופשיות,
מהות האל וטבעו, הווייתו ותכונותיו,
מתגלות כאשר הוא עובד ומתעסק עם האנושות.
לעולם לא נסתרות, לעולם לא סמויות,
מתגלות כאשר הוא עובד ומתעסק עם האנושות.
מתוך 'הדבר מופיע בבשר'
הברק ממזרחכנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.
החומרים לקוחים בחלקם מתוך:
Wow!視覺特效Show一手!影片素材上傳區!
https://www.youtube.com/channel/UCo2W…

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה