23.3.20

שיר משיחי | 'משמעות הניהול של אלוהים את האנושות' (מזמור סולו)


שיר משיחי | 'משמעות הניהול של אלוהים את האנושות' (מזמור סולו)


ניהולו של אלוהים את האדם הוא כדי לזכות באנושות שמסורה לו.
למרות שהשטן השחית אותם הם לא קוראים לו עוד אבינו,
כי הם למדו את כיעורו 
והם מפנים לו את הגב. ומתייצבים מול אלוהים לקבל את משפטו וייסוריו.
הם מבדילים בין הכיעור והקדושה,
בין גדולתו של אלוהים לרשעותו של השטן.

אנושות שכזו לא תתמסר עוד לשטן,
לא תעבוד אותו יותר, ולא תציעה לו מנחותיה.
כי אלה הם, הם האנשים שאלוהים זכה בנשמתם, האנשים שנתונים לאלוהים.
לכן אלוהים מנהל ת׳אדם.
בניהולו של אלוהים בעת הזו,
האדם הוא מושא השחתתו של השטן, ובו בעת הוא גם מטרת הגאולה,
הוא הדבר עליו רבים האל והשטן.
במהלך עבודת האל,
הוא משחרר את האדם שלב אחר שלב, מאחיזת השטן.
אז האדם קרוב מאי פעם לאל...
אז האדם קרוב מאי פעם לאל...

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

קבלו מידע נוסף על בואו של המשיח: ביאת המשיח באחרית הימים - כיצד יגאל אותנו המשיח - היא קשורה לגורלנו


CAG Hymns - שירים חדשים של המלכותApp

Google Play: http://bit.ly/2WIdA16
App Store: https://apple.co/2zrvxDb

הקו החם לבשורה:
1-347-567-9172+
1-347-422-1980+אין תגובות:

פרסום תגובה

שיר משיחי | 'משמעות הניהול של אלוהים את האנושות' (מזמור סולו)


שיר משיחי | 'משמעות הניהול של אלוהים את האנושות' (מזמור סולו)


ניהולו של אלוהים את האדם הוא כדי לזכות באנושות שמסורה לו.
למרות שהשטן השחית אותם הם לא קוראים לו עוד אבינו,
כי הם למדו את כיעורו 
והם מפנים לו את הגב. ומתייצבים מול אלוהים לקבל את משפטו וייסוריו.
הם מבדילים בין הכיעור והקדושה,
בין גדולתו של אלוהים לרשעותו של השטן.

אנושות שכזו לא תתמסר עוד לשטן,
לא תעבוד אותו יותר, ולא תציעה לו מנחותיה.
כי אלה הם, הם האנשים שאלוהים זכה בנשמתם, האנשים שנתונים לאלוהים.
לכן אלוהים מנהל ת׳אדם.
בניהולו של אלוהים בעת הזו,
האדם הוא מושא השחתתו של השטן, ובו בעת הוא גם מטרת הגאולה,
הוא הדבר עליו רבים האל והשטן.
במהלך עבודת האל,
הוא משחרר את האדם שלב אחר שלב, מאחיזת השטן.
אז האדם קרוב מאי פעם לאל...
אז האדם קרוב מאי פעם לאל...

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

קבלו מידע נוסף על בואו של המשיח: ביאת המשיח באחרית הימים - כיצד יגאל אותנו המשיח - היא קשורה לגורלנו


CAG Hymns - שירים חדשים של המלכותApp

Google Play: http://bit.ly/2WIdA16
App Store: https://apple.co/2zrvxDb

הקו החם לבשורה:
1-347-567-9172+
1-347-422-1980+אין תגובות:

פרסום תגובה