14.4.20

Messianic praise and worship song | 'רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות'


Messianic praise and worship song | 'רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות'


הבורא נמצא כל הזמן בין אנשים.
הוא כל הזמן מדבר איתם ועם מלוא הבריאה.
ואלוהים עושה מעשים חדשים כל יום.
מהותו וטבעו באים לידי ביטוי,
אלוהים מעביר זאת בדברו עם בני האדם.
מחשבותיו ורעיונותיו נגלים במלואם. הם נגלים במלואם במעשיו.
אלוהים מלווה את האנושות ומתבונן בה כל הזמן,
מדבר איתם בשקט ואל כל הבריאה בדבריו שנאמרים דומם.
אלוהים בשמיים, בחיק בריאתו, עומד על המשמר וממתין.
הוא לצדך, הוא לצדך...

ידיו חמות וחזקות, פסיעותיו קלות. קולו נעים ורך.
דמותו עוברת ומסתובבת, חובקת את, את האנושות.
יפהפה ועדין הוא מראה פניו. הוא מעולם לא עזב ואף פעם לא נעלם.
יומם ולילה הוא עם האדם – בן לוויה צמוד לאנושות.
דאגתו המסורה וחיבתו הייחודית כלפי האנושות כולה,
ודאגתו ואהבתו האמיתיות לאדם
נגלו כולן בהדרגה כשהוא הושיע את נינווה.
בפרט, השיחה בין יהוה אלוהים ליונה
חשפה עוד יותר את רמת החמלה שחש הבורא לאנושות שהוא עצמו ברא.
אתה תלמד על רגשותיו הכנים של האל כלפי האנושות מתוך שיחתם.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

ייתכן שתאהב גם: מזמורי תהילים חדשים – מנגינה שמיימית – הללו את בואו של המשיח

אין תגובות:

פרסום תגובה

Messianic praise and worship song | 'רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות'


Messianic praise and worship song | 'רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות'


הבורא נמצא כל הזמן בין אנשים.
הוא כל הזמן מדבר איתם ועם מלוא הבריאה.
ואלוהים עושה מעשים חדשים כל יום.
מהותו וטבעו באים לידי ביטוי,
אלוהים מעביר זאת בדברו עם בני האדם.
מחשבותיו ורעיונותיו נגלים במלואם. הם נגלים במלואם במעשיו.
אלוהים מלווה את האנושות ומתבונן בה כל הזמן,
מדבר איתם בשקט ואל כל הבריאה בדבריו שנאמרים דומם.
אלוהים בשמיים, בחיק בריאתו, עומד על המשמר וממתין.
הוא לצדך, הוא לצדך...

ידיו חמות וחזקות, פסיעותיו קלות. קולו נעים ורך.
דמותו עוברת ומסתובבת, חובקת את, את האנושות.
יפהפה ועדין הוא מראה פניו. הוא מעולם לא עזב ואף פעם לא נעלם.
יומם ולילה הוא עם האדם – בן לוויה צמוד לאנושות.
דאגתו המסורה וחיבתו הייחודית כלפי האנושות כולה,
ודאגתו ואהבתו האמיתיות לאדם
נגלו כולן בהדרגה כשהוא הושיע את נינווה.
בפרט, השיחה בין יהוה אלוהים ליונה
חשפה עוד יותר את רמת החמלה שחש הבורא לאנושות שהוא עצמו ברא.
אתה תלמד על רגשותיו הכנים של האל כלפי האנושות מתוך שיחתם.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

ייתכן שתאהב גם: מזמורי תהילים חדשים – מנגינה שמיימית – הללו את בואו של המשיח

אין תגובות:

פרסום תגובה