23.5.20

2020 Messianic Music Video | 'על המאמינים לצעוד בזהירות בעקבות אלוהים' (Hebrew Gospel Song)


מהי בדיוק האמונה האמונה בישוע המשיח? כיצד יש להאמין באלוהים כדי לזכות בשבחיו?

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'על המאמינים לצעוד בזהירות בעקבות אלוהים' (Hebrew Gospel Song)


מכיוון שהאדם מאמין באלוהים,
עליו לצעוד בזהירות בעקבות אלוהים, צעד אחר צעד.
עליו ללכת "אחרי השה אל כל אשר ילך."
רק אלה הם בני האדם המחפשים את דרך האמת.
רק הם מכירים את עבודתה של רוח הקודש.
אנשים הפועלים על פי מאותיות ודוקטרינות כעבדים
הם אלה שעבודתה של רוח הקודש סילקה מהדרך.
בכל תקופה, אלוהים יפתח בעבודה חדשה,
ובכל תקופה, תהיה התחלה חדשה בקרב בני האדם.
אם האדם יציית רק לאמיתות
ש"יהוה הוא אלוהים" ו"ישוע הוא המשיח,"
החלות רק בעידן יחיד,
האדם לעולם לא יעמוד בקצב של עבודת רוח הקודש,
ולעולם לא יהיה מסוגל לזכות בעבודתה של רוח הקודש.
רק מי שצועד בעקבות שה האלוהים עד הסוף
יוכל לזכות בברכה הסופית.

מי שלא צועד בעקבות אלוהים עד הסוף,
שלא עומד בקצב של רוח הקודש
שלא עומד בקצב של רוח הקודש
ורק נצמד לעבודה הישנה,
לא רק אינו נאמן לאלוהים.
נהפוך הוא – הוא נעשה לאחד ממתנגדי האל
ולאחד מאלה שהעידן החדש דחה, וייענשו.
היש דבר עלוב מהאנשים האלה?
מי שמציית לחוק כעבד
מפגין את הנאמנות המרבית לחוק,
וככל שהוא מפגין יותר נאמנות כזו לחוק,
כך הוא יותר מורד באל ומתנגד לו.
זאת משום שכעת אנחנו מצויים בעידן המלכות ולא בעידן החוק,
ואין להשוות את העבודה של היום לעבודת העבר,
ואין להשוות את עבודת העבר לעבודה של היום.
ונוהגו של האדם השתנה
אף הוא – כבר לא מדובר בהיצמדות לחוק או בנשיאת הצלב.
לכן, אלוהים לא יאשר את נאמנותם של בני האדם לחוק ולצלב.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

קבלו מידע נוסף על בואו של המשיח: מלך המשיח הגיע-האם ביכולתכם לברך את בואו-לפניכם חדשות האל

ברק ממזרח ,כנסיית האל הכול יכול, מלך המשיח הגיע

אין תגובות:

פרסום תגובה

2020 Messianic Music Video | 'על המאמינים לצעוד בזהירות בעקבות אלוהים' (Hebrew Gospel Song)


מהי בדיוק האמונה האמונה בישוע המשיח? כיצד יש להאמין באלוהים כדי לזכות בשבחיו?

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'על המאמינים לצעוד בזהירות בעקבות אלוהים' (Hebrew Gospel Song)


מכיוון שהאדם מאמין באלוהים,
עליו לצעוד בזהירות בעקבות אלוהים, צעד אחר צעד.
עליו ללכת "אחרי השה אל כל אשר ילך."
רק אלה הם בני האדם המחפשים את דרך האמת.
רק הם מכירים את עבודתה של רוח הקודש.
אנשים הפועלים על פי מאותיות ודוקטרינות כעבדים
הם אלה שעבודתה של רוח הקודש סילקה מהדרך.
בכל תקופה, אלוהים יפתח בעבודה חדשה,
ובכל תקופה, תהיה התחלה חדשה בקרב בני האדם.
אם האדם יציית רק לאמיתות
ש"יהוה הוא אלוהים" ו"ישוע הוא המשיח,"
החלות רק בעידן יחיד,
האדם לעולם לא יעמוד בקצב של עבודת רוח הקודש,
ולעולם לא יהיה מסוגל לזכות בעבודתה של רוח הקודש.
רק מי שצועד בעקבות שה האלוהים עד הסוף
יוכל לזכות בברכה הסופית.

מי שלא צועד בעקבות אלוהים עד הסוף,
שלא עומד בקצב של רוח הקודש
שלא עומד בקצב של רוח הקודש
ורק נצמד לעבודה הישנה,
לא רק אינו נאמן לאלוהים.
נהפוך הוא – הוא נעשה לאחד ממתנגדי האל
ולאחד מאלה שהעידן החדש דחה, וייענשו.
היש דבר עלוב מהאנשים האלה?
מי שמציית לחוק כעבד
מפגין את הנאמנות המרבית לחוק,
וככל שהוא מפגין יותר נאמנות כזו לחוק,
כך הוא יותר מורד באל ומתנגד לו.
זאת משום שכעת אנחנו מצויים בעידן המלכות ולא בעידן החוק,
ואין להשוות את העבודה של היום לעבודת העבר,
ואין להשוות את עבודת העבר לעבודה של היום.
ונוהגו של האדם השתנה
אף הוא – כבר לא מדובר בהיצמדות לחוק או בנשיאת הצלב.
לכן, אלוהים לא יאשר את נאמנותם של בני האדם לחוק ולצלב.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

קבלו מידע נוסף על בואו של המשיח: מלך המשיח הגיע-האם ביכולתכם לברך את בואו-לפניכם חדשות האל

ברק ממזרח ,כנסיית האל הכול יכול, מלך המשיח הגיע

אין תגובות:

פרסום תגובה