19.7.20

סרט מכנסיית האל הכול יכול | 'מי זה שחזר' קטע (3) - איך להבחין בין עבודתו של אלוהים לבין עבודת האדם

סרט מכנסיית האל הכול יכול | 'מי זה שחזר' קטע (3) - איך להבחין בין עבודתו של אלוהים לבין עבודת האדם


אלוהים התגלם כבשר ודם כדי לעבוד ולהושיע את האדם, אך מכיוון שאין אנו מכירים את אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, אנו מתייחסים לעתים קרובות לעבודתו של אלוהים כאל עבודת האדם. כיצד עלינו להבחין בין עבודתו של אלוהים לבין עבודת האדם? כיצד עלינו להבחין בין עבודתו של אלוהים המתגלם כבשר ודם, לבין עבודתם של אותם בני אדם שבהם אלוהים נעזר?


איזה חלק מתוך עבודתו של האדם הוא עבודתה של רוח הקודש, ואיזה חלק הוא חווייתו של האדם? גם כיום, אפשר לומר שבני האדם עדיין לא מבינים את השאלות האלה, וזאת משום שהם לא מבינים את עקרונות העבודה של רוח הקודש. עבודת האדם שעליה אני מדבר מתייחסת כמובן לעבודתם של מי שחדור את עבודתה של רוח הקודש, או של מי שרוח הקודש משתמשת בו. אני לא מתייחס לעבודה הנובעת מרצונו של האדם, אלא לעבודת השליחים, העובדים או האחים והאחיות הרגילים, במסגרת עבודתה של רוח הקודש. כאן, עבודתו של האדם לא מתייחסת לעבודתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם, אלא להיקפה ועקרונותיה של עבודת רוח הקודש על בני האדם. אף על פי שהעקרונות האלה הם העקרונות וההיקף של עבודת רוח הקודש, הם אינם זהים לעקרונות ולהיקף של עבודת האל בהתגלמותו כבשר ודם. לעבודתו של האדם ישנם העקרונות והמהות של האדם, ולעבודתו של אלוהים ישנם העקרונות והמהות של אלוהים.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

דברי אלוהים רלבנטיים: עבודת האל ועבודת האדם

עבודתו של אלוהים, ברק ממזרח ,כנסיית האל הכול יכול

קבלו מידע נוסף על בואו של המשיח: המשיח בא, ימות המשיח החלו. איזו עבודה הוא יעשה?

אין תגובות:

פרסום תגובה

סרט מכנסיית האל הכול יכול | 'מי זה שחזר' קטע (3) - איך להבחין בין עבודתו של אלוהים לבין עבודת האדם

סרט מכנסיית האל הכול יכול | 'מי זה שחזר' קטע (3) - איך להבחין בין עבודתו של אלוהים לבין עבודת האדם


אלוהים התגלם כבשר ודם כדי לעבוד ולהושיע את האדם, אך מכיוון שאין אנו מכירים את אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, אנו מתייחסים לעתים קרובות לעבודתו של אלוהים כאל עבודת האדם. כיצד עלינו להבחין בין עבודתו של אלוהים לבין עבודת האדם? כיצד עלינו להבחין בין עבודתו של אלוהים המתגלם כבשר ודם, לבין עבודתם של אותם בני אדם שבהם אלוהים נעזר?


איזה חלק מתוך עבודתו של האדם הוא עבודתה של רוח הקודש, ואיזה חלק הוא חווייתו של האדם? גם כיום, אפשר לומר שבני האדם עדיין לא מבינים את השאלות האלה, וזאת משום שהם לא מבינים את עקרונות העבודה של רוח הקודש. עבודת האדם שעליה אני מדבר מתייחסת כמובן לעבודתם של מי שחדור את עבודתה של רוח הקודש, או של מי שרוח הקודש משתמשת בו. אני לא מתייחס לעבודה הנובעת מרצונו של האדם, אלא לעבודת השליחים, העובדים או האחים והאחיות הרגילים, במסגרת עבודתה של רוח הקודש. כאן, עבודתו של האדם לא מתייחסת לעבודתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם, אלא להיקפה ועקרונותיה של עבודת רוח הקודש על בני האדם. אף על פי שהעקרונות האלה הם העקרונות וההיקף של עבודת רוח הקודש, הם אינם זהים לעקרונות ולהיקף של עבודת האל בהתגלמותו כבשר ודם. לעבודתו של האדם ישנם העקרונות והמהות של האדם, ולעבודתו של אלוהים ישנם העקרונות והמהות של אלוהים.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

דברי אלוהים רלבנטיים: עבודת האל ועבודת האדם

עבודתו של אלוהים, ברק ממזרח ,כנסיית האל הכול יכול

קבלו מידע נוסף על בואו של המשיח: המשיח בא, ימות המשיח החלו. איזו עבודה הוא יעשה?

אין תגובות:

פרסום תגובה