27.7.20

שירים משיחיים | 'רק המיישמים את האמת יכולים לשאת עדות כשהם עוברים נסיונות'


מהי בדיוק האמונה האמונה בישוע המשיח? כיצד יש להאמין באלוהים כדי לזכות בשבחיו?

שירים משיחיים | 'רק המיישמים את האמת יכולים לשאת עדות כשהם עוברים נסיונות'


אם תרצה לעמוד איתן בעתיד,
לנסות להביא נחת לאל
וללכת אחריו עד קצה הדרך,
עליך לבנות מסד איתן,
ליישם אמת בכל עניין
ולהתחשב ברצונו.
אם תנהג כך תמיד,
ייבנה בך מסד.
אלוהים יעורר בליבך השראה,
יעניק לך אמונה, אתה תאהב אותו.

יום אחד, כשיהיו נסיונות,
אולי תסבול כאב
ויגון מצמית, מר כמוות,
אך אהבתך לאל לא תשתנה.
היא תעמיק אף יותר –
כזו היא ברכת האל.
אם תרצה לעמוד איתן בעתיד,
לנסות להביא נחת לאל
וללכת אחריו עד קצה הדרך,
עליך לבנות מסד איתן,
ליישם אמת בכל עניין
ולהתחשב ברצונו.

אם את דברי האל ועבודתו תקבל
בלב ממושמע,
האל יעניק לך את שהבטיח,
ואין ספק שהוא יברכך.
אם היום לא תיישם,
כשנסיונות יבואו יום אחד
לא תהיה בך אמונה ואהבה
ונסיונות נעשים פיתויים.
אתה תיפול כשהשטן ינסה אותך,
תיפול ללא מוצא.
כעת כשמופיע ניסיון קטן,
אולי תוכל לעמוד איתן.
אך בנסיונות גדולים
אולי תהיה זה שנסוג.
אם תרצה לעמוד איתן בעתיד,
לנסות להביא נחת לאל
וללכת אחריו עד קצה הדרך,
עליך לבנות מסד איתן,
אם תרצה לעמוד איתן בעתיד,
לנסות להביא נחת לאל
וללכת אחריו עד קצה הדרך,
עליך לבנות מסד איתן,
ליישם אמת בכל עניין
ולהתחשב ברצונו.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

אין תגובות:

פרסום תגובה

שירים משיחיים | 'רק המיישמים את האמת יכולים לשאת עדות כשהם עוברים נסיונות'


מהי בדיוק האמונה האמונה בישוע המשיח? כיצד יש להאמין באלוהים כדי לזכות בשבחיו?

שירים משיחיים | 'רק המיישמים את האמת יכולים לשאת עדות כשהם עוברים נסיונות'


אם תרצה לעמוד איתן בעתיד,
לנסות להביא נחת לאל
וללכת אחריו עד קצה הדרך,
עליך לבנות מסד איתן,
ליישם אמת בכל עניין
ולהתחשב ברצונו.
אם תנהג כך תמיד,
ייבנה בך מסד.
אלוהים יעורר בליבך השראה,
יעניק לך אמונה, אתה תאהב אותו.

יום אחד, כשיהיו נסיונות,
אולי תסבול כאב
ויגון מצמית, מר כמוות,
אך אהבתך לאל לא תשתנה.
היא תעמיק אף יותר –
כזו היא ברכת האל.
אם תרצה לעמוד איתן בעתיד,
לנסות להביא נחת לאל
וללכת אחריו עד קצה הדרך,
עליך לבנות מסד איתן,
ליישם אמת בכל עניין
ולהתחשב ברצונו.

אם את דברי האל ועבודתו תקבל
בלב ממושמע,
האל יעניק לך את שהבטיח,
ואין ספק שהוא יברכך.
אם היום לא תיישם,
כשנסיונות יבואו יום אחד
לא תהיה בך אמונה ואהבה
ונסיונות נעשים פיתויים.
אתה תיפול כשהשטן ינסה אותך,
תיפול ללא מוצא.
כעת כשמופיע ניסיון קטן,
אולי תוכל לעמוד איתן.
אך בנסיונות גדולים
אולי תהיה זה שנסוג.
אם תרצה לעמוד איתן בעתיד,
לנסות להביא נחת לאל
וללכת אחריו עד קצה הדרך,
עליך לבנות מסד איתן,
אם תרצה לעמוד איתן בעתיד,
לנסות להביא נחת לאל
וללכת אחריו עד קצה הדרך,
עליך לבנות מסד איתן,
ליישם אמת בכל עניין
ולהתחשב ברצונו.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

אין תגובות:

פרסום תגובה