11.9.20

אתם מעידים שהדברים שמבטא האל הכול יכול ב"הדבר מופיע בבשר" הם אמירות מפי אלוהים עצמו, אך אנחנו מאמינים שהם הדברים של אדם שרוח הקודש הפכה אותו לנאור. לפיכך, מה שאני רוצה להבין הוא זה: מה בדיוק ההבדל בין הדברים שמבטא האל בהתגלמותו כבשר ודם לבין הדברים שאומר אדם שרוח הקודש הפכה אותו לנאור?

תשובה:

כל הדברים שהאל הכול יכול מבטא הם האמת, ו'הדבר מופיע בבשר' הוא למעשה אמירותיו של האל הכול יכול, שהוא ביאתו השנייה של ישוע אדוננו. כל אדם בעל לב ונפש יקבל זאת בלב שלם ברגע שייראה את דבר האל, ואף יכיר בכך שזהו קולו של אלוהים וישתחווה בפני אלוהים. עם זאת, עדיין יש בני אדם שמאמינים שהדברים שהאל הכול יכול מבטא באחרית הימים הם רק מילים שכתב אדם בהשראת רוח הקודש, והם לא מאמינים שזה באמת דבר האל. הדבר מוכיח שאמונתנו באלוהים אין פירושה בהכרח היכרות עם אלוהים, שאיננו מסוגלים להבחין בין דבר האל ודברי אדם, ויתרה מכך שאיננו יכולים להבחין בבירור בין דברים שתואמים את האמת לבין האמת עצמה. למעשה, יש הבדל ברור בין דברים שתואמים את אמת לבין האמת עצמה.דבר האל הם האמת, ואיש לא יכול להכחיש זאת, אך דברי האדם רק תואמים את אמת לכל היותר. אם תיערך השוואה בין דברי האדם שתואמים את האמת לבין דבר האל, האם באמת לא יימצא הבדל? האם בני האדם באמת לא יכולים לראות את ההבדל? האם ניתן לומר שהאמת ברשותו של אדם מסוים אם הוא חָווה את דבר האל ואם הוא מכיר אותם? אם דבריו של אדם מסוים תואמים את אמת, האם פירוש הדבר שהוא מבטא את האמת? הקדושים מעידני העבר אמרו דברים רבים שתואמים את האמת – האם ניתן להתייחס לדברים האלה באותו אופן שיש להתייחס בו לאמת שאלוהים מבטא? בני האדם שמבינים את האמת ומכירים באמת באמת ובתמים יכולים לזהות שיש הבדל משמעותי בין דברים שתואמים את אמת לבין האמת עצמה. רק בני אדם שלא מבינים את האמת או שלא מצליחים לזהות אותה, מבלבלים בין שני סוגי הדברים הללו. על מנת להבחין בין דברים שתואמים את אמת לבין האמת עצמה, עלינו להבין בדיוק מהי האמת. אנחנו, המאמינים באדון, קראנו קטעים רבים מדבריו. אנחנו מכירים בסמכות ובעוצמה של דבריו, ואנחנו גם מסוגלים להרגיש שרק דבר האדון הוא האמת. לעולם לא נחווה את האמת בשלמותה, וגם אם נחווה ונבין חלקים נרחבים מהאמת שבידינו, לעולם לא נעז לומר שאנחנו מחזיקים באמת כולה או שאנחנו מבינים את אלוהים באופן מלא. בקהילה הדתית יש כמרים ובכירים רבים שמעזים לפרש את כתבי הקודש, אך הם לא מעזים לפרש את דבר האל כרצונם. בקרב האנושות, איש לא מעז לומר שהוא מבין את דבר האל, ואיש לא מעז לומר שהוא מבין האמת. הדבר מעיד על כך שמהות האמת עמוקה מאוד, ושרק אלוהים יכול לבטא אותה. כשהאדם חווה את עבודתו של אלוהים, הוא יכול להבין את האמת רק במידה מסוימת, להיווכח רק בחלק ממציאויות האמת, ולומר רק דברים מעטים שתואמים את אמת. זה רק הגיוני. עם זאת, האמת אף פעם לא יכולה להיות ברשותו של האדם, והאדם לא יכול אף פעם לבטא את האמת. זו עובדה. בעידני העבר, הקדושים אמרו דברים רבים שתאמו את האמת, אך אף אחד לא יעז לומר שהדברים האלה הם האמת. אם כך, מהי בדיוק האמת? אלוהים הוא זה שמבטא את האמת, ורק המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. כל מה שאלוהים אומר הוא האמת, כל מה שאלוהים אומר מייצג את טבעו, את כל מה שיש לו ואת כל מה שהוא, ודבריו שופעים בכול יכולתו ובחוכמתו. אלוהים השתמש בדבריו כדי לברוא את השמיים, הארץ וכל צבאם, ואלוהים משתמש בדבריו למען עבודתו להושעת האנושות – הכל מושג באמצעות דברי האל. בני אדם שחוו את עבודתו של אלוהים מסוגלים כולם לראות את הכוח וכול היכולת של דברי האל, מה שמוכיח שרק אלוהים יכול לבטא את האמת. כוחה של האמת ואופיה הנצחי נשגבים מהבנתה של האנושות. רק האמת נצחית, והיא מתקיימת לצד אלוהים. היא נצחית ולעולם לא משתנה. כשבני האדם זוכים בַּאמת כחייהם, הם בעצם זוכים בחיי נצח. אלוהים מעניק לאדם את האמת כדי שהאדם יוכל לזכות בַּאמת כחייו, והחשיבות של כך היא עמוקה מאוד. בדיוק כפי שהאל הכול יכול אמר, "אין שום דרך לבטא את האמת במלואה באמצעות מילים – האמת כשהיא מנוסחת בשפה אנושית היא אמירה אנושית. האנושות לעולם לא תחווה אותה במלואה, ועל האנושות לחיות כשהיא מסתמכת עליה. חלקיק של אמת יכול לאפשר לאנושות כולה לשרוד במשך אלפי שנים.

"האמת היא חייו של אלוהים עצמו, המייצגים את טבעו ומהותו וכל דבר שבו" ("האם אתם יודעים מהי האמת באמת?" ב'תיעוד נאומיו של המשיח').

"האמת היא המימרה האמיתית ביותר של החיים, והמימרה הנעלה ביותר ממימרות שכאלה בקרב האנושות כולה. מפני שזו דרישת האל מן האדם, ומפני שזו העבודה שמבצע אלוהים בכבודו עצמו, היא מכונה בשם מימרת החיים. לא מדובר במימרה המתמצתת דבר מה, ולא בציטוט מפורסם של אישיות ידועה. במקום זאת, מדובר באמירתו של מושל השמיים והארץ וכל צבאם, ולא במילים שתמצת האדם, אלא בחייו הטבעיים של אלוהים. לכן היא נקראת המימרה הנעלה מכל מימרות החיים" ("רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר').

"האמת באה מעולמו של האדם, אך המשיח הוא זה שמוסר את האמת לאדם. מקורה במשיח, כלומר מאלוהים עצמו, והאדם לא יכול להשיג אותה" ("ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד" ב'הדבר מופיע בבשר').

מדוע לא ניתן לומר שדברי האדם שתואמים את האמת הם האמת עצמה? מפני שדברי האדם שתואמים את האמת רק מייצגים את האופן שבו הוא חווה ומכיר את האמת, והם תוצאה של עבודתה של רוח הקודש. רוח הקודש עובדת כדי להפוך בני אדם לנאורים ולהובילם בהדרגתיות להבנה של האמת ולהיווכחות במציאויות האמת, בהתאם לשיעור קומתם הרוחני בפועל באותה עת. בכל פעם שרוח הקודש הופכת בני אדם לנאורים, היא מעניקה להם רק הבנה חלקית של אור האמת ורק ידע מועט לגבי מציאות האמת. רוח הקודש לעולם לא תעניק לאדם בבת אחת את כל מהות האמת, משום שהאדם לא מסוגל להשיג זאת, ומשום שהוא לא יוכל לחוות זאת. הדברים שהאדם אומר שתואמים את אמת נובעים רק מהבנה וחוויה שטחיות ומוגבלות מאוד של האמת, והם רחוקים ממהות האמת. הדברים האלה לא מתקרבים לעמידה בתקן של האמת, ולכן אי-אפשר לומר שהם האמת. אפילו אם אדם מסוים אומר דברים בהשראת הנאורות וההארה של רוח הקודש, ואפילו אם הם תואמים את האמת לחלוטין, הם רק משמשים לחינוך האדם ולתועלתו, אך הם לא יכולים להיות חייו של אדם, בעוד שהאמת יכולה להיות חיי הנצח של האדם. הסיבה לכך היא שהאדם לא מסוגל לחוות את מהות האמת באופן מלא, ושהוא לא מסוגל להביא לידי ביטוי את צלם האמת באופן מלא. האדם יכול רק להביא לידי ביטוי חלק קטן מצלם האמת, ולמען האמת, זה טוב למדי. האמת יכולה להיות חייו של האדם לעולם, ואף להעניק לו חיי נצח. אולם כשבני האנוש אומרים דברים שתואמים את האמת, זהו רק אמצעי זמני שיעזור בחינוכם, והשפעתם של הדברים האלה היא אך ורק לתקופה מסוימת. לפיכך, דברים כאלה לא יכולים להיות חיי הנצח של האדם. זה ההבדל המהותי בין דברים שתואמים את האמת לבין האמת עצמה. מכך ניתן להבין שאפילו אם דיבורו של האדם נובע מנאורות שהעניקה לו רוח הקודש, ואפילו אם הוא תואם את האמת, עדיין אי-אפשר לומר שהוא האמת. זו עובדה, ובני אדם בעלי ניסיון חיים מסוגלים ללמוד ולהרגיש זאת.

מתוך 'תשובות לשאלות מהתסריט'

על מנת להבחין בין דיבורו של האדם שתואמים את האמת לבין הדברים שביטא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, קודם כל צריך להיות לנו ברור שאלוהים ניחן במהות אלוהית, ושאדם ניחן במהות אנושית. דבר האל הוא גילוי של חיי האל וביטוי של טבע האל, ואילו דברי האדם חושפים את המהות האנושית. רק הביטויים הישירים של רוח הקודש הם האמת, ורק הביטויים האלה הם דבר האל. הסיבה לכך היא שמהות חייו של אלוהים היא ייחודית, ואין בן אדם בעל מהות כזו. עם זאת, בני האדם שאלוהים משתמש בהם ובני אדם שברשותם עבודתה של רוח הקודש, יכולים לומר דברים שתואמים את האמת ושבכוחם לחנך אחרים. הדבר נובע מהנאורות וההארה של רוח הקודש וגם מהאופן שבו האדם חווה ומבין את האמת בדבר האל. אולם זה לא ביטוי ישיר של רוח הקודש, ולכן זה לא דבר האל.

האל הכול יכול אומר, "האמת היא המימרה האמיתית ביותר של החיים, והמימרה הנעלה ביותר ממימרות שכאלה בקרב האנושות כולה. מפני שזו דרישת האל מן האדם, ומפני שזו העבודה שמבצע אלוהים בכבודו עצמו, היא מכונה בשם מימרת החיים. לא מדובר במימרה המתמצתת דבר מה, ולא בציטוט מפורסם של אישיות ידועה. במקום זאת, מדובר באמירתו של מושל השמיים והארץ וכל צבאם, ולא במילים שתמצת האדם, אלא בחייו הטבעיים של אלוהים. לכן היא נקראת המימרה הנעלה מכל מימרות החיים" ("רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר').

"עליכם להבין את היקפה הממשי של האמת וכן עךיכם להבין מה נמצא מחוץ להיקפה של האמת. אם בני אדם מסוימים רוכשים תובנות מסוימות ואם יש להם הבנה מסוימת על סמך חוויותיהם מדברי האמת, האם הדבר נחשב לאמת? במקרה הטוב ניתן לומר שיש להם הבנה מסוימת של האמת. כל דברי הנאורות של רוח הקודש אינם מייצגים את דבר אלוהים, אינם מייצגים את האמת ואינם נוגעים לאמת. ניתן רק לומר שלאנשים אלה יש הבנה מסוימת של האמת ונאורות מסוימת של רוח הקודש. ...כולם יכולים לחוות את האמת, אך המצבים בחוויותיהם יהיו שונים, והדברים שכול אדם יקבל מאותה אמת יהיו שונים, והדברים שכל אדם ישיג מאותה אמת יהיה שונה. אולם אפילו לאחר שילוב הבנתם של כולם, עדיין אינכם יכולים להסביר לגמרי את האמת האחת הזו. עד כדי כך האמת עמוקה! מדוע אני אומר שכל הדברים שקיבלתם וכל הבנתכם לא יכולים להוות תחליף לאמת? אם תשתפו את הבנתכם עם אחרים, ייתכן שהם יהרהרו בה במשך יומיים או שלושה ואחר כך יסיימו לחוות אותה, אך אדם לא יכול לחוות את האמת במלואה גם במשך חיים שלמים – אפילו כל בני האדם יחד לא יכולים לחוות אותה באופן מלא. כך ניתן להבין שהאמת עמוקה מאוד! אין שום דרך לבטא את האמת במלואה באמצעות מילים – האמת כשהיא מנוסחת בשפה אנושית היא אמירה אנושית. האנושות לעולם לא תחווה אותה במלואה, ועל האנושות לחיות כשהיא מסתמכת עליה. חלקיק של אמת יכול לאפשר לאנושות כולה לשרוד במשך אלפי שנים.

"האמת היא חייו של אלוהים עצמו, המייצגים את טבעו ומהותו וכל דבר שבו. אם אתם אומרים שחווית כמה חוויות פירושה שהאמת ברשותכם, האם אתם יכולים לייצג את טבעו של אלוהים? אתם לא יכולים. לאדם יכולות להיות חוויות מסוימות או אור מסוים ביחס להיבט או לפן מסוים של האמת, אך הוא לא יכול לספק אותה לאחרים לנצח, ולפיכך אורו אינו אמת, אלא רק דרגה שאדם מסוגל להגיע אליה. אלה רק החוויה שצריכה להיות לאדם, החוויה ההולמת וההבנה ההולמת, שהן פן אמיתי של חוויית האמת שלו. האור, הנאורות וההבנה האלה, המבוססים על חוויה, לעולם לא יכולים להוות תחליף לאמת. אפילו אם כל בני האדם יחוו לגמרי אמת זו, וישלבו את כל דבריהם יחד, הדבר עדיין שווה-ערך לאמת האחת הזו. ...למה אני מתכוון בכך? כוונתי היא שחייו של אדם יהיו תמיד חייו של אדם, ובלי קשר לשאלה עד כמה הבנתך היא בהתאם לאמת, בהתאם לכוונתו של אלוהים, בהתאם לדרישותיו של אלוהים, היא לעולם לא תוכל להוות תחליף לאמת. כשנאמר שהאמת נמצאת ברשותם של בני אדם, הכוונה היא שיש ברשותם מציאות מסוימת, שהם מבינים את האמת של אלוהים במידה מסוימת, שהם באמת נוכחו במידה מסוימת בדברי האל, שיש להם כמות מסוימת של ניסיון אמיתי עם דברי האל, ושהם צועדים בדרך הישר באמונתם באלוהים. די באמירה אחת של אלוהים לניסיון של חיים שלמים עבור בן אדם. אפילו אם בני אדם היו חיים כמה וכמה פעמים או חיים לאורך כמה אלפי שנים, הם עדיין לא היו מסוגלים לחוות אמת עד תומה או לכל עומקה" ("האם אתם יודעים מהי האמת באמת?" ב'תיעוד נאומיו של המשיח').

באשר להבדל שבין דברי אדם שתואמים את אמת לבין דבר האל, ניתן למצוא הסבר מאוד ברור על כך בדברי האל הכול יכול: האמת נובעת מאלוהים, המשיח מבטא אותה, היא גם הביטוי הישיר של רוח הקודש, וכל מה שאלוהים אומר הוא האמת. האמת היא חייו של אלוהים עצמו, היא ביטוי של טבעו הצודק של אלוהים, היא גילוי של כל מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו, היא המציאות של הדברים החיוביים, והיא מייצגת את מהות חייו של אלוהים. עם זאת, בני אדם שאלוהים משתמש בהם ובני אדם שברשותם עבודתה של רוח הקודש יכולים לומר דברים שתואמים את אמת. הדבר נובע מהנאורות וההארה של רוח הקודש, וגם מהאופן שבו האדם חווה ומבין את האמת בדבר האל. הדברים האלה שתואמים את האמת מייצגים את החוויות וההבנה של האדם. הם מציאות האמת שהאדם נוכח בה, וכן תוצאת עבודתו של אלוהים. בין שהאדם מבין את האמת באופן עמוק או שטחי, ובין שהוא מכיר את אלוהים היטב או לא, כל הדברים שבני האנוש אומרים חושפים את מהות חייהם האנושיים. משום שהדברים שהאדם אומר אשר תואמים את אמת רחוקים כל כך מעומק מהותה של האמת, אי-אפשר להגדיר את דברי האדם כאמת. יש הבדל מהותי ומשמעותי בין דברים שתואמים את האמת ובין האמת עצמה. דבר האל הוא האמת, והוא מהות חייו של אלוהים, ולכן דבר האל נצחי ולעולם לא משתנה. הדבר זהה למה שאמר ישוע אדוננו: "הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ יַעַבְרוּ וּדְבָרַי לֹא יַעַבְרוּ" (לוקס כ"א 33). גם האל הכול יכול אמר: "דבריי הם האמת שלא משתנה לעולם" ("עליכם לשקול את מעשיכם" ב'הדבר מופיע בבשר'). זה ממש כמו עשרת הדברות שאלוהים הכריז עליהן בעידן החוק: על אף שחלפו אלפי שנים מאז, האנושות של היום עדיין מצייתת להן. הסיבה לכך היא שדבר האל הוא האמת, הוא המציאות של דברים חיוביים, הוא מסוגל לעמוד במבחן הזמן, והוא יישאר על תלו לנצח נצחים. עם זאת, משום שדברי האדם הם לא האמת, הם לא ישרדו לנצח. ניתן לזהות לפי התפתחות ההיסטוריה האנושית – בין שמדובר בתחום המחקר המדעי ובתחום המשפט, ובין שמדובר בתיאוריות סוציולוגיות – שעם הזמן, דברי האדם מופרכים וננטשים, או שאפילו אובד עליהם הכלח כהרף עין. אפילו אם הדברים שהאדם אומר תואמים את אמת, בכוחם רק להועיל לנו, לכלכל אותנו ולתמוך בנו באופן זמני. הם לא יכולים להיות חיינו. מדוע אנחנו אומרים שדברי האדם לא יכולים להיות חייו של האדם? מפני שגם אם דברי האדם תואמים את האמת, הם אך ורק מבטאים את האופן שבו האדם חווה ומבין את דבר האל, והם מאוד רחוקים ממהות האמת ולא יכולים לייצג את האמת בשום אופן. הם גם לא יכולים להיות חיי האדם כפי שהאמת יכולה, אלא רק לעזור לנו, לחנך אותנו ולתמוך בנו באופן זמני. זו הסיבה לכך שדברי האדם שתואמים את אמת הם לא האמת עצמה, והם לא יכולים להיות חייו של האדם. אם כך, איך ייתכן שרק דברי האל יכולים להיות חייו של האדם? מפני שדבר האל הוא האמת והמציאות של הדברים החיוביים, אנחנו, בני האנוש, לעולם לא נוכל לחוות אותם בשלמותם, וכל אמת היא בלתי נדלית לאנושות. אפילו אם נחייה לנצח, עדיין לא נעז לומר שהאמת ברשותנו או שזכינו באמת בשלמותה. זו עובדה. יתרה מזאת, האמת יכולה לטהר את האנושות, להושיע את האנושות ולהביא אותה לידי שלמות. כשאנחנו מסתמכים על האמת כדי לחיות, אנחנו יכולים להביא לידי ביטוי דמות של אדם אמיתי, להביא לידי ביטוי את צלמה של האמת. בכך נוכל להכיר את אלוהים, להישמע לאלוהים, לעבוד את אלוהים ולהיות תואמים לאלוהים – וזו הייתה כוונתו של אלוהים כשהוא ברא את האנושות מלכתחילה. בדיוק כפי שכתוב בכתבי הקודש, "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" (בראשית א' 26) כשאלוהים ברא את האנושות, הוא לא התכוון רק להעניק גוף גשמי לבני האדם, אלא שהוא התכוון בראש ובראשונה להעניק לאנושות חיים חדשים. החיים החדשים האלה הם דבר האל, שהוא האמת. כשהאמת תהפוך לחיינו, כשהיא תהפוך למציאות חיינו – וזה הרגע שבו נביא לידי ביטוי את צלם האמת ואת דמותו של אדם אמיתי – נגשים את מטרתו של אלוהים בבריאת האנושות. לפיכך, אנחנו אומרים שרק דבר האל ורק האמת יכולים להיות חיי הנצח של האדם. על אף שייתכן שבני אדם שאלוהים משתמש בהם כבר חוו והבינו את דבר האל, ועל אף שייתכן שהם יוכלו לומר דברים דברים מסוימים שתואמים את האמת, הדבר נובע מהשפעת עבודתה של רוח הקודש. כך אלוהים מושיע את האדם וכך הוא הופך את האדם למושלם. הדברים שתואמים את אמת שאומרים בני אדם שאלוהים משתמש בהם או ההבנה האמיתית שלהם לגבי אלוהים, אין פירושם שמהות האמת נמצאת ברשותם, והם לא מעידים שחייו של אלוהים נמצאים ברשותם. במקום זאת, דברים אלה רק מוכיחים רק שהם זכו באמת מסוימת, ושהאמת הפכה למציאות חייהם. הסיבה לכך היא שהאדם אינו האמת, ושהוא לא יעז לומר שהאמת ברשותו באמת ובתמים. לפיכך, בלי קשר לשאלה כמה מדברי האדם תואמים את האמת, ובלי קשר לשאלה באיזו מידה הדברים האלה יכולים לחנך אותנו, אי-אפשר לומר שהם האמת, ויתרה מכך, הם לא דבר האל.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

אם נרצה לדעת, מדוע דבריהם של בני אדם שאלוהים משתמש בהם שתואמים את האמת אינם האמת, קודם צריך להיות לנו מאוד ברור מהי למעשה "האמת". לאורך כל ההיסטוריה, איש מעולם לא ידע באמת מהי האמת. כשישוע אדוננו בא אל העולם בעידן החסד, הוא אמר "אֲנִי הַדֶּרֶךְ וְהָאֱמֶת וְהַחַיִּים" (יוחנן י"ד 6). עד היום, איש אינו מצליח להבין את המשמעות האמיתית של "אמת". רק כשהמשיח של אחרית הימים - האל הכול יכול - מגיע, פשרי תעלומות "האמת" נחשפים במלואם בפני האנושות.

בואו נראה עכשיו מה אומר על זה האל הכול יכול. "האמת באה מעולמו של האדם, אך המשיח הוא זה שמוסר את האמת לאדם. מקורה במשיח, כלומר מאלוהים עצמו, והאדם לא יכול להשיג אותה" ("ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד" ב'הדבר מופיע בבשר').

"האמת היא המימרה האמיתית ביותר של החיים, והמימרה הנעלה ביותר ממימרות שכאלה בקרב האנושות כולה. מפני שזו דרישת האל מן האדם, ומפני שזו העבודה שמבצע אלוהים בכבודו עצמו, היא מכונה בשם מימרת החיים. לא מדובר במימרה המתמצתת דבר מה, ולא בציטוט מפורסם של אישיות ידועה. במקום זאת, מדובר באמירתו של מושל השמיים והארץ וכל צבאם, ולא במילים שתמצת האדם, אלא בחייו הטבעיים של אלוהים. לכן היא נקראת המימרה הנעלה מכל מימרות החיים" ("רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אין שום דרך לבטא את האמת במלואה באמצעות מילים – האמת כשהיא מנוסחת בשפה אנושית היא אמירה אנושית. האנושות לעולם לא תחווה אותה במלואה, ועל האנושות לחיות כשהיא מסתמכת עליה. חלקיק של אמת יכול לאפשר לאנושות כולה לשרוד במשך אלפי שנים.

"האמת היא חייו של אלוהים עצמו, המייצגים את טבעו ומהותו וכל דבר שבו" ("האם אתם יודעים מהי האמת באמת?" ב'תיעוד נאומיו של המשיח').

דברי האל הכול יכול מלמדים אותנו שהאמת באה מאלוהים ומהדברים שהמשיח מבטא; במילים אחרות, כל מה שאלוהים אומר הוא ללא ספק האמת. זה מפני שהאמת היא מהות חייו של אלוהים, טבעו של אלוהים, מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו, וממשותם של כל הדברים החיוביים. האמת היא נצחית ולא תשתנה לעולם. בדבריו של אלוהים גלומות עוצמה וסמכות. בכוחם לטהר את בני האדם, להושיעם ולהביאם לידי שלמות. הן יכולות להיות חיי הנצח של בני האדם. אין בכך אפילו צל של ספק. אם כן, כל הדברים שאלוהים מבטא הם האמת. עבודתו של אלוהים, התגלויותיו ומה שהוא מצווה – הכול אמת. הצווים של אלוהים, החוקים שהוא קובע עבור בני האדם וכל מה שהוא דורש מבני האדם ומצווה שיעשו בחייהם - הכול אמת, הממשות של כל הדברים החיוביים. וכך בכל פעם ניתן למצוא אמת ברורה בכל מילה שאומר אלוהים. בכל שלב בעבודתו, אלוהים הביע אמיתות רבות. החיים היקרים שאלוהים מעניק לנו בני האדם נמצאים בתוך האמיתות האלו.

כל מה שמבטא אלוהים במהלך עבודתן של שתי ההתגלמויות שלו הוא האמת. זה בדיוק כמו דבריו של ישוע אדוננו בעידן החסד; דבריו איפשרו לאנושות להיווכח בטבעו של אלוהים, באהבתו ובמהותו המקודשת. אלה הן כל האמיתות יקרות-הערך שעוזרות להכיר את אלוהים. אהבתו, רחמיו, סובלנותו וסלחנותו של ישוע אדוננו כלפי האנושות, יחד עם בקשתו מבני האדם לאהוב את אלוהים בכל לבם, נפשם ודעתם, לאהוב את שכניהם כמו שהם אוהבים את עצמם וכו' - כל אלה הם דברים חיוביים. זו האמת. זו ממשות החיים שאמורה להיות ברשותנו. המשיח של אחרית הימים האל הכול יכול הגיע והוא מבטא את כל האמת ששופטת את האנושות, מטהרת אותה ומביאה אותה לידי שלמות. האמיתות האלה הן מציאות החיים שבני האדם יזדקקו להן בעידן המלכות. המשיח של אחרית הימים מגלה לנו את טבעו של אלוהים – טבע צודק, מלכותי ומלא חימה שאינו סובל פגיעות. הוא חושף את פשר התעלומות הכרוכות בתוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות, את התעלומות שבשלושת שלבי העבודה של אלוהים, את מהותו ומסתריו של כל אחד מהשלבים ואת פשר תעלומת התגלמותו כבשר ודם, כיצד אלוהים עושה את עבודת השיפוט באחרית הימים, ומהי מלכות המשיח. אלוהים מלמד אותנו איך הוא מגלה את גורלם של כל סוגי האנשים, מתגמל את הטובים ומעניש את הרעים. אלוהים מגלה את משמעותו של הצדק האלוהי, את משמעות הקדושה האלוהית, ואת המשמעות הסמלית של טבעו של אלוהים, עונגו, כעסו, צערו ושמחתו. אלוהים מגלה מה צודק ומה מרושע, מה חיובי ומה שלילי, את מהות השחתתם של בני האדם בידי השטן ואת העובדות הנוגעות לכך. האל הכול יכול מראה לבני האדם כיצד לירוא את אלוהים ולסור מרע, מהם החיים האמיתיים, כיצד ניתן לחיות חיים שיהיו בעלי משמעות ועוד. האל הכול יכול גילה לנו את כל האמיתות והתעלומות האלו כדי שנוכל להתחיל לדעת ולהבין, כדי שנירא את אלוהים, נסור מרע, נישמע לאלוהים ונעבוד אותו. האמת של האל הכול יכול היא דרך חיי הנצח שצריכה להיות ברשותנו, ללא ספק! אלו שיצליחו לאמץ את כל האמיתות של אלוהים ויחיו לאורן יוכלו לזכות בחיי נצח, ואילו אלו שיסרבו לקבל משהו מן האמת, בסופו של דבר יגוועו ללא צל של ספק. אם כן, כל האמיתות שמבטא האל הכול יכול באחרית הימים הן עבודתו של אלוהים, כאשר הוא חותם עידן אחד ופותח עידן חדש באחרית הימים. אנשים שאלוהים משתמש בהם הם אלו שאלוהים מושיע ומביא לידי שלמות. בעבודתו של אלוהים, חובתם היא לשתף פעולה עם עבודתו של אלוהים ולהנהיג את נבחריו. אם כן, כל דבר ממה שהם אומרים לחלוטין תואם את האמת - אלו פירות עבודתה של רוח הקודש. גם אם דבריהם מועילים לנו, איננו יכולים לקרוא להם 'האמת'. כי דברי בני האדם באים אך ורק מתוך הידע וההתנסויות שלהם באמת; דברי אנוש יכולים לייצג רק נקודת ראות והבנה אנושית, והם מדוללים בשל הפגמים האנושיים. מלבד זאת, הידע וההתנסויות של בני האדם בָּאֱמֶת, הם מוגבלים מאוד. לא משנה כמה אדם נוכח בממשותה של האמת, לא ניתן לומר שהוא מהווה את התגלמות מהותה של האמת, ולא ניתן לומר שהוא מביא לידי ביטוי את האמת בחייו באופן מלא. ולכן, אפילו אם אדם מבטא איזו ממשות מוגבלת של האמת שהוא הביא לידי ביטוי בחייו, דבריו אך ורק תואמים את האמת. אין להקנות להם את המעמד של האמת עצמה. רק דברי האל בהתגלמותו הם האמת. במילים אחרות, רק אלוהים ניחן במהותה של האמת, ורק אלוהים הוא אמת. לא משנה כמה שנים האמנו באלוהים, אנחנו תמיד נהיה פעוטות בעיני האל. לא נוכל להביא לידי ביטוי בחיינו את צלם האל, ואם כן, דברי האנשים שאלוהים משתמש בהם או של אנשים שנהנים מעבודתה של רוח הקודש יכולים להיחשב רק כדברים שתואמים את האמת. איננו יכולים להחשיבם כאמת עצמה. מדובר כאן בעובדה שאין להכחישה. כשאנו אומרים שדברי אנוש הם האמת, אנו מתנגדים לאלוהים בוגדים בו ומחללים את שמו!

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

אתם מעידים שהדברים שמבטא האל הכול יכול ב"הדבר מופיע בבשר" הם אמירות מפי אלוהים עצמו, אך אנחנו מאמינים שהם הדברים של אדם שרוח הקודש הפכה אותו לנאור. לפיכך, מה שאני רוצה להבין הוא זה: מה בדיוק ההבדל בין הדברים שמבטא האל בהתגלמותו כבשר ודם לבין הדברים שאומר אדם שרוח הקודש הפכה אותו לנאור?

תשובה:

כל הדברים שהאל הכול יכול מבטא הם האמת, ו'הדבר מופיע בבשר' הוא למעשה אמירותיו של האל הכול יכול, שהוא ביאתו השנייה של ישוע אדוננו. כל אדם בעל לב ונפש יקבל זאת בלב שלם ברגע שייראה את דבר האל, ואף יכיר בכך שזהו קולו של אלוהים וישתחווה בפני אלוהים. עם זאת, עדיין יש בני אדם שמאמינים שהדברים שהאל הכול יכול מבטא באחרית הימים הם רק מילים שכתב אדם בהשראת רוח הקודש, והם לא מאמינים שזה באמת דבר האל. הדבר מוכיח שאמונתנו באלוהים אין פירושה בהכרח היכרות עם אלוהים, שאיננו מסוגלים להבחין בין דבר האל ודברי אדם, ויתרה מכך שאיננו יכולים להבחין בבירור בין דברים שתואמים את האמת לבין האמת עצמה. למעשה, יש הבדל ברור בין דברים שתואמים את אמת לבין האמת עצמה.דבר האל הם האמת, ואיש לא יכול להכחיש זאת, אך דברי האדם רק תואמים את אמת לכל היותר. אם תיערך השוואה בין דברי האדם שתואמים את האמת לבין דבר האל, האם באמת לא יימצא הבדל? האם בני האדם באמת לא יכולים לראות את ההבדל? האם ניתן לומר שהאמת ברשותו של אדם מסוים אם הוא חָווה את דבר האל ואם הוא מכיר אותם? אם דבריו של אדם מסוים תואמים את אמת, האם פירוש הדבר שהוא מבטא את האמת? הקדושים מעידני העבר אמרו דברים רבים שתואמים את האמת – האם ניתן להתייחס לדברים האלה באותו אופן שיש להתייחס בו לאמת שאלוהים מבטא? בני האדם שמבינים את האמת ומכירים באמת באמת ובתמים יכולים לזהות שיש הבדל משמעותי בין דברים שתואמים את אמת לבין האמת עצמה. רק בני אדם שלא מבינים את האמת או שלא מצליחים לזהות אותה, מבלבלים בין שני סוגי הדברים הללו. על מנת להבחין בין דברים שתואמים את אמת לבין האמת עצמה, עלינו להבין בדיוק מהי האמת. אנחנו, המאמינים באדון, קראנו קטעים רבים מדבריו. אנחנו מכירים בסמכות ובעוצמה של דבריו, ואנחנו גם מסוגלים להרגיש שרק דבר האדון הוא האמת. לעולם לא נחווה את האמת בשלמותה, וגם אם נחווה ונבין חלקים נרחבים מהאמת שבידינו, לעולם לא נעז לומר שאנחנו מחזיקים באמת כולה או שאנחנו מבינים את אלוהים באופן מלא. בקהילה הדתית יש כמרים ובכירים רבים שמעזים לפרש את כתבי הקודש, אך הם לא מעזים לפרש את דבר האל כרצונם. בקרב האנושות, איש לא מעז לומר שהוא מבין את דבר האל, ואיש לא מעז לומר שהוא מבין האמת. הדבר מעיד על כך שמהות האמת עמוקה מאוד, ושרק אלוהים יכול לבטא אותה. כשהאדם חווה את עבודתו של אלוהים, הוא יכול להבין את האמת רק במידה מסוימת, להיווכח רק בחלק ממציאויות האמת, ולומר רק דברים מעטים שתואמים את אמת. זה רק הגיוני. עם זאת, האמת אף פעם לא יכולה להיות ברשותו של האדם, והאדם לא יכול אף פעם לבטא את האמת. זו עובדה. בעידני העבר, הקדושים אמרו דברים רבים שתאמו את האמת, אך אף אחד לא יעז לומר שהדברים האלה הם האמת. אם כך, מהי בדיוק האמת? אלוהים הוא זה שמבטא את האמת, ורק המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. כל מה שאלוהים אומר הוא האמת, כל מה שאלוהים אומר מייצג את טבעו, את כל מה שיש לו ואת כל מה שהוא, ודבריו שופעים בכול יכולתו ובחוכמתו. אלוהים השתמש בדבריו כדי לברוא את השמיים, הארץ וכל צבאם, ואלוהים משתמש בדבריו למען עבודתו להושעת האנושות – הכל מושג באמצעות דברי האל. בני אדם שחוו את עבודתו של אלוהים מסוגלים כולם לראות את הכוח וכול היכולת של דברי האל, מה שמוכיח שרק אלוהים יכול לבטא את האמת. כוחה של האמת ואופיה הנצחי נשגבים מהבנתה של האנושות. רק האמת נצחית, והיא מתקיימת לצד אלוהים. היא נצחית ולעולם לא משתנה. כשבני האדם זוכים בַּאמת כחייהם, הם בעצם זוכים בחיי נצח. אלוהים מעניק לאדם את האמת כדי שהאדם יוכל לזכות בַּאמת כחייו, והחשיבות של כך היא עמוקה מאוד. בדיוק כפי שהאל הכול יכול אמר, "אין שום דרך לבטא את האמת במלואה באמצעות מילים – האמת כשהיא מנוסחת בשפה אנושית היא אמירה אנושית. האנושות לעולם לא תחווה אותה במלואה, ועל האנושות לחיות כשהיא מסתמכת עליה. חלקיק של אמת יכול לאפשר לאנושות כולה לשרוד במשך אלפי שנים.

"האמת היא חייו של אלוהים עצמו, המייצגים את טבעו ומהותו וכל דבר שבו" ("האם אתם יודעים מהי האמת באמת?" ב'תיעוד נאומיו של המשיח').

"האמת היא המימרה האמיתית ביותר של החיים, והמימרה הנעלה ביותר ממימרות שכאלה בקרב האנושות כולה. מפני שזו דרישת האל מן האדם, ומפני שזו העבודה שמבצע אלוהים בכבודו עצמו, היא מכונה בשם מימרת החיים. לא מדובר במימרה המתמצתת דבר מה, ולא בציטוט מפורסם של אישיות ידועה. במקום זאת, מדובר באמירתו של מושל השמיים והארץ וכל צבאם, ולא במילים שתמצת האדם, אלא בחייו הטבעיים של אלוהים. לכן היא נקראת המימרה הנעלה מכל מימרות החיים" ("רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר').

"האמת באה מעולמו של האדם, אך המשיח הוא זה שמוסר את האמת לאדם. מקורה במשיח, כלומר מאלוהים עצמו, והאדם לא יכול להשיג אותה" ("ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד" ב'הדבר מופיע בבשר').

מדוע לא ניתן לומר שדברי האדם שתואמים את האמת הם האמת עצמה? מפני שדברי האדם שתואמים את האמת רק מייצגים את האופן שבו הוא חווה ומכיר את האמת, והם תוצאה של עבודתה של רוח הקודש. רוח הקודש עובדת כדי להפוך בני אדם לנאורים ולהובילם בהדרגתיות להבנה של האמת ולהיווכחות במציאויות האמת, בהתאם לשיעור קומתם הרוחני בפועל באותה עת. בכל פעם שרוח הקודש הופכת בני אדם לנאורים, היא מעניקה להם רק הבנה חלקית של אור האמת ורק ידע מועט לגבי מציאות האמת. רוח הקודש לעולם לא תעניק לאדם בבת אחת את כל מהות האמת, משום שהאדם לא מסוגל להשיג זאת, ומשום שהוא לא יוכל לחוות זאת. הדברים שהאדם אומר שתואמים את אמת נובעים רק מהבנה וחוויה שטחיות ומוגבלות מאוד של האמת, והם רחוקים ממהות האמת. הדברים האלה לא מתקרבים לעמידה בתקן של האמת, ולכן אי-אפשר לומר שהם האמת. אפילו אם אדם מסוים אומר דברים בהשראת הנאורות וההארה של רוח הקודש, ואפילו אם הם תואמים את האמת לחלוטין, הם רק משמשים לחינוך האדם ולתועלתו, אך הם לא יכולים להיות חייו של אדם, בעוד שהאמת יכולה להיות חיי הנצח של האדם. הסיבה לכך היא שהאדם לא מסוגל לחוות את מהות האמת באופן מלא, ושהוא לא מסוגל להביא לידי ביטוי את צלם האמת באופן מלא. האדם יכול רק להביא לידי ביטוי חלק קטן מצלם האמת, ולמען האמת, זה טוב למדי. האמת יכולה להיות חייו של האדם לעולם, ואף להעניק לו חיי נצח. אולם כשבני האנוש אומרים דברים שתואמים את האמת, זהו רק אמצעי זמני שיעזור בחינוכם, והשפעתם של הדברים האלה היא אך ורק לתקופה מסוימת. לפיכך, דברים כאלה לא יכולים להיות חיי הנצח של האדם. זה ההבדל המהותי בין דברים שתואמים את האמת לבין האמת עצמה. מכך ניתן להבין שאפילו אם דיבורו של האדם נובע מנאורות שהעניקה לו רוח הקודש, ואפילו אם הוא תואם את האמת, עדיין אי-אפשר לומר שהוא האמת. זו עובדה, ובני אדם בעלי ניסיון חיים מסוגלים ללמוד ולהרגיש זאת.

מתוך 'תשובות לשאלות מהתסריט'

על מנת להבחין בין דיבורו של האדם שתואמים את האמת לבין הדברים שביטא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, קודם כל צריך להיות לנו ברור שאלוהים ניחן במהות אלוהית, ושאדם ניחן במהות אנושית. דבר האל הוא גילוי של חיי האל וביטוי של טבע האל, ואילו דברי האדם חושפים את המהות האנושית. רק הביטויים הישירים של רוח הקודש הם האמת, ורק הביטויים האלה הם דבר האל. הסיבה לכך היא שמהות חייו של אלוהים היא ייחודית, ואין בן אדם בעל מהות כזו. עם זאת, בני האדם שאלוהים משתמש בהם ובני אדם שברשותם עבודתה של רוח הקודש, יכולים לומר דברים שתואמים את האמת ושבכוחם לחנך אחרים. הדבר נובע מהנאורות וההארה של רוח הקודש וגם מהאופן שבו האדם חווה ומבין את האמת בדבר האל. אולם זה לא ביטוי ישיר של רוח הקודש, ולכן זה לא דבר האל.

האל הכול יכול אומר, "האמת היא המימרה האמיתית ביותר של החיים, והמימרה הנעלה ביותר ממימרות שכאלה בקרב האנושות כולה. מפני שזו דרישת האל מן האדם, ומפני שזו העבודה שמבצע אלוהים בכבודו עצמו, היא מכונה בשם מימרת החיים. לא מדובר במימרה המתמצתת דבר מה, ולא בציטוט מפורסם של אישיות ידועה. במקום זאת, מדובר באמירתו של מושל השמיים והארץ וכל צבאם, ולא במילים שתמצת האדם, אלא בחייו הטבעיים של אלוהים. לכן היא נקראת המימרה הנעלה מכל מימרות החיים" ("רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר').

"עליכם להבין את היקפה הממשי של האמת וכן עךיכם להבין מה נמצא מחוץ להיקפה של האמת. אם בני אדם מסוימים רוכשים תובנות מסוימות ואם יש להם הבנה מסוימת על סמך חוויותיהם מדברי האמת, האם הדבר נחשב לאמת? במקרה הטוב ניתן לומר שיש להם הבנה מסוימת של האמת. כל דברי הנאורות של רוח הקודש אינם מייצגים את דבר אלוהים, אינם מייצגים את האמת ואינם נוגעים לאמת. ניתן רק לומר שלאנשים אלה יש הבנה מסוימת של האמת ונאורות מסוימת של רוח הקודש. ...כולם יכולים לחוות את האמת, אך המצבים בחוויותיהם יהיו שונים, והדברים שכול אדם יקבל מאותה אמת יהיו שונים, והדברים שכל אדם ישיג מאותה אמת יהיה שונה. אולם אפילו לאחר שילוב הבנתם של כולם, עדיין אינכם יכולים להסביר לגמרי את האמת האחת הזו. עד כדי כך האמת עמוקה! מדוע אני אומר שכל הדברים שקיבלתם וכל הבנתכם לא יכולים להוות תחליף לאמת? אם תשתפו את הבנתכם עם אחרים, ייתכן שהם יהרהרו בה במשך יומיים או שלושה ואחר כך יסיימו לחוות אותה, אך אדם לא יכול לחוות את האמת במלואה גם במשך חיים שלמים – אפילו כל בני האדם יחד לא יכולים לחוות אותה באופן מלא. כך ניתן להבין שהאמת עמוקה מאוד! אין שום דרך לבטא את האמת במלואה באמצעות מילים – האמת כשהיא מנוסחת בשפה אנושית היא אמירה אנושית. האנושות לעולם לא תחווה אותה במלואה, ועל האנושות לחיות כשהיא מסתמכת עליה. חלקיק של אמת יכול לאפשר לאנושות כולה לשרוד במשך אלפי שנים.

"האמת היא חייו של אלוהים עצמו, המייצגים את טבעו ומהותו וכל דבר שבו. אם אתם אומרים שחווית כמה חוויות פירושה שהאמת ברשותכם, האם אתם יכולים לייצג את טבעו של אלוהים? אתם לא יכולים. לאדם יכולות להיות חוויות מסוימות או אור מסוים ביחס להיבט או לפן מסוים של האמת, אך הוא לא יכול לספק אותה לאחרים לנצח, ולפיכך אורו אינו אמת, אלא רק דרגה שאדם מסוגל להגיע אליה. אלה רק החוויה שצריכה להיות לאדם, החוויה ההולמת וההבנה ההולמת, שהן פן אמיתי של חוויית האמת שלו. האור, הנאורות וההבנה האלה, המבוססים על חוויה, לעולם לא יכולים להוות תחליף לאמת. אפילו אם כל בני האדם יחוו לגמרי אמת זו, וישלבו את כל דבריהם יחד, הדבר עדיין שווה-ערך לאמת האחת הזו. ...למה אני מתכוון בכך? כוונתי היא שחייו של אדם יהיו תמיד חייו של אדם, ובלי קשר לשאלה עד כמה הבנתך היא בהתאם לאמת, בהתאם לכוונתו של אלוהים, בהתאם לדרישותיו של אלוהים, היא לעולם לא תוכל להוות תחליף לאמת. כשנאמר שהאמת נמצאת ברשותם של בני אדם, הכוונה היא שיש ברשותם מציאות מסוימת, שהם מבינים את האמת של אלוהים במידה מסוימת, שהם באמת נוכחו במידה מסוימת בדברי האל, שיש להם כמות מסוימת של ניסיון אמיתי עם דברי האל, ושהם צועדים בדרך הישר באמונתם באלוהים. די באמירה אחת של אלוהים לניסיון של חיים שלמים עבור בן אדם. אפילו אם בני אדם היו חיים כמה וכמה פעמים או חיים לאורך כמה אלפי שנים, הם עדיין לא היו מסוגלים לחוות אמת עד תומה או לכל עומקה" ("האם אתם יודעים מהי האמת באמת?" ב'תיעוד נאומיו של המשיח').

באשר להבדל שבין דברי אדם שתואמים את אמת לבין דבר האל, ניתן למצוא הסבר מאוד ברור על כך בדברי האל הכול יכול: האמת נובעת מאלוהים, המשיח מבטא אותה, היא גם הביטוי הישיר של רוח הקודש, וכל מה שאלוהים אומר הוא האמת. האמת היא חייו של אלוהים עצמו, היא ביטוי של טבעו הצודק של אלוהים, היא גילוי של כל מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו, היא המציאות של הדברים החיוביים, והיא מייצגת את מהות חייו של אלוהים. עם זאת, בני אדם שאלוהים משתמש בהם ובני אדם שברשותם עבודתה של רוח הקודש יכולים לומר דברים שתואמים את אמת. הדבר נובע מהנאורות וההארה של רוח הקודש, וגם מהאופן שבו האדם חווה ומבין את האמת בדבר האל. הדברים האלה שתואמים את האמת מייצגים את החוויות וההבנה של האדם. הם מציאות האמת שהאדם נוכח בה, וכן תוצאת עבודתו של אלוהים. בין שהאדם מבין את האמת באופן עמוק או שטחי, ובין שהוא מכיר את אלוהים היטב או לא, כל הדברים שבני האנוש אומרים חושפים את מהות חייהם האנושיים. משום שהדברים שהאדם אומר אשר תואמים את אמת רחוקים כל כך מעומק מהותה של האמת, אי-אפשר להגדיר את דברי האדם כאמת. יש הבדל מהותי ומשמעותי בין דברים שתואמים את האמת ובין האמת עצמה. דבר האל הוא האמת, והוא מהות חייו של אלוהים, ולכן דבר האל נצחי ולעולם לא משתנה. הדבר זהה למה שאמר ישוע אדוננו: "הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ יַעַבְרוּ וּדְבָרַי לֹא יַעַבְרוּ" (לוקס כ"א 33). גם האל הכול יכול אמר: "דבריי הם האמת שלא משתנה לעולם" ("עליכם לשקול את מעשיכם" ב'הדבר מופיע בבשר'). זה ממש כמו עשרת הדברות שאלוהים הכריז עליהן בעידן החוק: על אף שחלפו אלפי שנים מאז, האנושות של היום עדיין מצייתת להן. הסיבה לכך היא שדבר האל הוא האמת, הוא המציאות של דברים חיוביים, הוא מסוגל לעמוד במבחן הזמן, והוא יישאר על תלו לנצח נצחים. עם זאת, משום שדברי האדם הם לא האמת, הם לא ישרדו לנצח. ניתן לזהות לפי התפתחות ההיסטוריה האנושית – בין שמדובר בתחום המחקר המדעי ובתחום המשפט, ובין שמדובר בתיאוריות סוציולוגיות – שעם הזמן, דברי האדם מופרכים וננטשים, או שאפילו אובד עליהם הכלח כהרף עין. אפילו אם הדברים שהאדם אומר תואמים את אמת, בכוחם רק להועיל לנו, לכלכל אותנו ולתמוך בנו באופן זמני. הם לא יכולים להיות חיינו. מדוע אנחנו אומרים שדברי האדם לא יכולים להיות חייו של האדם? מפני שגם אם דברי האדם תואמים את האמת, הם אך ורק מבטאים את האופן שבו האדם חווה ומבין את דבר האל, והם מאוד רחוקים ממהות האמת ולא יכולים לייצג את האמת בשום אופן. הם גם לא יכולים להיות חיי האדם כפי שהאמת יכולה, אלא רק לעזור לנו, לחנך אותנו ולתמוך בנו באופן זמני. זו הסיבה לכך שדברי האדם שתואמים את אמת הם לא האמת עצמה, והם לא יכולים להיות חייו של האדם. אם כך, איך ייתכן שרק דברי האל יכולים להיות חייו של האדם? מפני שדבר האל הוא האמת והמציאות של הדברים החיוביים, אנחנו, בני האנוש, לעולם לא נוכל לחוות אותם בשלמותם, וכל אמת היא בלתי נדלית לאנושות. אפילו אם נחייה לנצח, עדיין לא נעז לומר שהאמת ברשותנו או שזכינו באמת בשלמותה. זו עובדה. יתרה מזאת, האמת יכולה לטהר את האנושות, להושיע את האנושות ולהביא אותה לידי שלמות. כשאנחנו מסתמכים על האמת כדי לחיות, אנחנו יכולים להביא לידי ביטוי דמות של אדם אמיתי, להביא לידי ביטוי את צלמה של האמת. בכך נוכל להכיר את אלוהים, להישמע לאלוהים, לעבוד את אלוהים ולהיות תואמים לאלוהים – וזו הייתה כוונתו של אלוהים כשהוא ברא את האנושות מלכתחילה. בדיוק כפי שכתוב בכתבי הקודש, "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" (בראשית א' 26) כשאלוהים ברא את האנושות, הוא לא התכוון רק להעניק גוף גשמי לבני האדם, אלא שהוא התכוון בראש ובראשונה להעניק לאנושות חיים חדשים. החיים החדשים האלה הם דבר האל, שהוא האמת. כשהאמת תהפוך לחיינו, כשהיא תהפוך למציאות חיינו – וזה הרגע שבו נביא לידי ביטוי את צלם האמת ואת דמותו של אדם אמיתי – נגשים את מטרתו של אלוהים בבריאת האנושות. לפיכך, אנחנו אומרים שרק דבר האל ורק האמת יכולים להיות חיי הנצח של האדם. על אף שייתכן שבני אדם שאלוהים משתמש בהם כבר חוו והבינו את דבר האל, ועל אף שייתכן שהם יוכלו לומר דברים דברים מסוימים שתואמים את האמת, הדבר נובע מהשפעת עבודתה של רוח הקודש. כך אלוהים מושיע את האדם וכך הוא הופך את האדם למושלם. הדברים שתואמים את אמת שאומרים בני אדם שאלוהים משתמש בהם או ההבנה האמיתית שלהם לגבי אלוהים, אין פירושם שמהות האמת נמצאת ברשותם, והם לא מעידים שחייו של אלוהים נמצאים ברשותם. במקום זאת, דברים אלה רק מוכיחים רק שהם זכו באמת מסוימת, ושהאמת הפכה למציאות חייהם. הסיבה לכך היא שהאדם אינו האמת, ושהוא לא יעז לומר שהאמת ברשותו באמת ובתמים. לפיכך, בלי קשר לשאלה כמה מדברי האדם תואמים את האמת, ובלי קשר לשאלה באיזו מידה הדברים האלה יכולים לחנך אותנו, אי-אפשר לומר שהם האמת, ויתרה מכך, הם לא דבר האל.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

אם נרצה לדעת, מדוע דבריהם של בני אדם שאלוהים משתמש בהם שתואמים את האמת אינם האמת, קודם צריך להיות לנו מאוד ברור מהי למעשה "האמת". לאורך כל ההיסטוריה, איש מעולם לא ידע באמת מהי האמת. כשישוע אדוננו בא אל העולם בעידן החסד, הוא אמר "אֲנִי הַדֶּרֶךְ וְהָאֱמֶת וְהַחַיִּים" (יוחנן י"ד 6). עד היום, איש אינו מצליח להבין את המשמעות האמיתית של "אמת". רק כשהמשיח של אחרית הימים - האל הכול יכול - מגיע, פשרי תעלומות "האמת" נחשפים במלואם בפני האנושות.

בואו נראה עכשיו מה אומר על זה האל הכול יכול. "האמת באה מעולמו של האדם, אך המשיח הוא זה שמוסר את האמת לאדם. מקורה במשיח, כלומר מאלוהים עצמו, והאדם לא יכול להשיג אותה" ("ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד" ב'הדבר מופיע בבשר').

"האמת היא המימרה האמיתית ביותר של החיים, והמימרה הנעלה ביותר ממימרות שכאלה בקרב האנושות כולה. מפני שזו דרישת האל מן האדם, ומפני שזו העבודה שמבצע אלוהים בכבודו עצמו, היא מכונה בשם מימרת החיים. לא מדובר במימרה המתמצתת דבר מה, ולא בציטוט מפורסם של אישיות ידועה. במקום זאת, מדובר באמירתו של מושל השמיים והארץ וכל צבאם, ולא במילים שתמצת האדם, אלא בחייו הטבעיים של אלוהים. לכן היא נקראת המימרה הנעלה מכל מימרות החיים" ("רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אין שום דרך לבטא את האמת במלואה באמצעות מילים – האמת כשהיא מנוסחת בשפה אנושית היא אמירה אנושית. האנושות לעולם לא תחווה אותה במלואה, ועל האנושות לחיות כשהיא מסתמכת עליה. חלקיק של אמת יכול לאפשר לאנושות כולה לשרוד במשך אלפי שנים.

"האמת היא חייו של אלוהים עצמו, המייצגים את טבעו ומהותו וכל דבר שבו" ("האם אתם יודעים מהי האמת באמת?" ב'תיעוד נאומיו של המשיח').

דברי האל הכול יכול מלמדים אותנו שהאמת באה מאלוהים ומהדברים שהמשיח מבטא; במילים אחרות, כל מה שאלוהים אומר הוא ללא ספק האמת. זה מפני שהאמת היא מהות חייו של אלוהים, טבעו של אלוהים, מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו, וממשותם של כל הדברים החיוביים. האמת היא נצחית ולא תשתנה לעולם. בדבריו של אלוהים גלומות עוצמה וסמכות. בכוחם לטהר את בני האדם, להושיעם ולהביאם לידי שלמות. הן יכולות להיות חיי הנצח של בני האדם. אין בכך אפילו צל של ספק. אם כן, כל הדברים שאלוהים מבטא הם האמת. עבודתו של אלוהים, התגלויותיו ומה שהוא מצווה – הכול אמת. הצווים של אלוהים, החוקים שהוא קובע עבור בני האדם וכל מה שהוא דורש מבני האדם ומצווה שיעשו בחייהם - הכול אמת, הממשות של כל הדברים החיוביים. וכך בכל פעם ניתן למצוא אמת ברורה בכל מילה שאומר אלוהים. בכל שלב בעבודתו, אלוהים הביע אמיתות רבות. החיים היקרים שאלוהים מעניק לנו בני האדם נמצאים בתוך האמיתות האלו.

כל מה שמבטא אלוהים במהלך עבודתן של שתי ההתגלמויות שלו הוא האמת. זה בדיוק כמו דבריו של ישוע אדוננו בעידן החסד; דבריו איפשרו לאנושות להיווכח בטבעו של אלוהים, באהבתו ובמהותו המקודשת. אלה הן כל האמיתות יקרות-הערך שעוזרות להכיר את אלוהים. אהבתו, רחמיו, סובלנותו וסלחנותו של ישוע אדוננו כלפי האנושות, יחד עם בקשתו מבני האדם לאהוב את אלוהים בכל לבם, נפשם ודעתם, לאהוב את שכניהם כמו שהם אוהבים את עצמם וכו' - כל אלה הם דברים חיוביים. זו האמת. זו ממשות החיים שאמורה להיות ברשותנו. המשיח של אחרית הימים האל הכול יכול הגיע והוא מבטא את כל האמת ששופטת את האנושות, מטהרת אותה ומביאה אותה לידי שלמות. האמיתות האלה הן מציאות החיים שבני האדם יזדקקו להן בעידן המלכות. המשיח של אחרית הימים מגלה לנו את טבעו של אלוהים – טבע צודק, מלכותי ומלא חימה שאינו סובל פגיעות. הוא חושף את פשר התעלומות הכרוכות בתוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות, את התעלומות שבשלושת שלבי העבודה של אלוהים, את מהותו ומסתריו של כל אחד מהשלבים ואת פשר תעלומת התגלמותו כבשר ודם, כיצד אלוהים עושה את עבודת השיפוט באחרית הימים, ומהי מלכות המשיח. אלוהים מלמד אותנו איך הוא מגלה את גורלם של כל סוגי האנשים, מתגמל את הטובים ומעניש את הרעים. אלוהים מגלה את משמעותו של הצדק האלוהי, את משמעות הקדושה האלוהית, ואת המשמעות הסמלית של טבעו של אלוהים, עונגו, כעסו, צערו ושמחתו. אלוהים מגלה מה צודק ומה מרושע, מה חיובי ומה שלילי, את מהות השחתתם של בני האדם בידי השטן ואת העובדות הנוגעות לכך. האל הכול יכול מראה לבני האדם כיצד לירוא את אלוהים ולסור מרע, מהם החיים האמיתיים, כיצד ניתן לחיות חיים שיהיו בעלי משמעות ועוד. האל הכול יכול גילה לנו את כל האמיתות והתעלומות האלו כדי שנוכל להתחיל לדעת ולהבין, כדי שנירא את אלוהים, נסור מרע, נישמע לאלוהים ונעבוד אותו. האמת של האל הכול יכול היא דרך חיי הנצח שצריכה להיות ברשותנו, ללא ספק! אלו שיצליחו לאמץ את כל האמיתות של אלוהים ויחיו לאורן יוכלו לזכות בחיי נצח, ואילו אלו שיסרבו לקבל משהו מן האמת, בסופו של דבר יגוועו ללא צל של ספק. אם כן, כל האמיתות שמבטא האל הכול יכול באחרית הימים הן עבודתו של אלוהים, כאשר הוא חותם עידן אחד ופותח עידן חדש באחרית הימים. אנשים שאלוהים משתמש בהם הם אלו שאלוהים מושיע ומביא לידי שלמות. בעבודתו של אלוהים, חובתם היא לשתף פעולה עם עבודתו של אלוהים ולהנהיג את נבחריו. אם כן, כל דבר ממה שהם אומרים לחלוטין תואם את האמת - אלו פירות עבודתה של רוח הקודש. גם אם דבריהם מועילים לנו, איננו יכולים לקרוא להם 'האמת'. כי דברי בני האדם באים אך ורק מתוך הידע וההתנסויות שלהם באמת; דברי אנוש יכולים לייצג רק נקודת ראות והבנה אנושית, והם מדוללים בשל הפגמים האנושיים. מלבד זאת, הידע וההתנסויות של בני האדם בָּאֱמֶת, הם מוגבלים מאוד. לא משנה כמה אדם נוכח בממשותה של האמת, לא ניתן לומר שהוא מהווה את התגלמות מהותה של האמת, ולא ניתן לומר שהוא מביא לידי ביטוי את האמת בחייו באופן מלא. ולכן, אפילו אם אדם מבטא איזו ממשות מוגבלת של האמת שהוא הביא לידי ביטוי בחייו, דבריו אך ורק תואמים את האמת. אין להקנות להם את המעמד של האמת עצמה. רק דברי האל בהתגלמותו הם האמת. במילים אחרות, רק אלוהים ניחן במהותה של האמת, ורק אלוהים הוא אמת. לא משנה כמה שנים האמנו באלוהים, אנחנו תמיד נהיה פעוטות בעיני האל. לא נוכל להביא לידי ביטוי בחיינו את צלם האל, ואם כן, דברי האנשים שאלוהים משתמש בהם או של אנשים שנהנים מעבודתה של רוח הקודש יכולים להיחשב רק כדברים שתואמים את האמת. איננו יכולים להחשיבם כאמת עצמה. מדובר כאן בעובדה שאין להכחישה. כשאנו אומרים שדברי אנוש הם האמת, אנו מתנגדים לאלוהים בוגדים בו ומחללים את שמו!

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה