29.9.20

האח דינג דיבר עכשיו על מעשי הפקרות. לאילו מעשים בדיוק אתה מתכוון כשאתה אומר שההפקרות גוברת?

האח דינג דיבר עכשיו על מעשי הפקרות. לאילו מעשים בדיוק אתה מתכוון כשאתה אומר שההפקרות גוברת?

תשובה:

פקרות הגוברת פירושה שאותם מנהיגים, כמרים ובכירים דתיים פועלים בניגוד לרצון האל ומעדיפים ללכת בדרכם שלהם. הם אינם נשמעים למצוות האל, והם נותנים לכתבי הקודש פירוש מוטעה כדי לכבול ולרמות אנשים ולשלוט בהם, בעוד שהם מציפים אותם בתיאולוגיה של ומרחיקים אותם מאלוהים, הופכים את הכנסיות למקומות של פולחן דתי ומנצלים את אחריותם וחובותיהם לשם השגת מעמד והכנסה, מה שמוביל להרבה מעשי צביעות והתנגדות לאלוהים בכנסיות. אנשים רבים נחשפים בתור חסרי אמונה. הם רודפים אחר הנאות גשמיות, נפרדים מדרכו של אדוננו, ואפילו מנחילים את דברי האל כאילו היו אגדות בלבד. הם אינם מאמינים כלל שישוע אדוננו יחזור כדי לדבר ולבצע עבודה. בפרט מנהיגים דתיים שאין בלבם יראת אלוהים וכל מיני אנשים רעים וחסרי אמונה שאינם אוהבים את האמת – נחשפים היום. הם עושים מעשים רעים בגלוי, מכחישים את עבודתו של אלוהים באחרית הימים ודוחים את האמת.

כמרים ובכירים דתיים אלה מטיפים ידע ותיאולוגיה של כתבי הקודש. הם שואפים להגן על המעמד, ההשפעה וההכנסה שלהם, אבל מסרבים ללכת בדרכו של האל או להפיץ את דבר האל. הם אינם משבחים את אלוהים ואינם מעידים עליו. במקום זאת, הם מטיפים דברים שבוגדים באמת שבדבר האל, ומשתמשים באשליות ובמסורות אנושיות כדי לרמות את האנשים ולשלוט בהם. הם הולכים בעקשנות בנתיב ההתנגדות לאלוהים של הפרושים. רבים מהכמרים והבכירים הדתיים רודפים גם הם אחר הנאות גשמיות. הם נוהים אחר אופנה, חושקים בכסף ונאבקים לזכות במעמד. הם אך ורק אנשי העולם הזה, חסרי כל אמונה. מה שהכי מרתיח הוא שמנהיגים, כמרים ובכירים דתיים אלה מגנים בפראות את עבודתו של אלוהים באחרית הימים כדי לרמות את המאמינים ולשלוט בהם, והם אפילו משתפים פעולה עם הממשל הקומוניסטי הסיני, עומדים לצד השטן כנגד אלוהים ומנסים ליצור מלכויות משלהם ולצלוב שוב את אלוהים, ולכן אלוהים שונא ומקלל אותם. מעשי ההפקרות האלה הם עובדה הידועה לכולנו. הם אינם אלא בגידה מצד העולם הדתי. ובשל התגברותם של מעשי הפקרות אלה, אמונתם ואהבתם של רבים מהמאמינים התקררו, והם הפכו שליליים וחלשים. משום שמנהיגים דתיים אלה בחרו את דרכם הם וחדלו ללכת בדרכו של אלוהים, עבודת רוח הקודש נלקחה והמקומות הדתיים נזנחו. עבודת רוח הקודש עברה לאלה שמקבלים את עבודת אחרית הימים של האל הכול יכול. ובדברים אלה אנו רואים שהטבע הצודק של אלוהים אינו יכול לסבול עלבונות מן האדם.

ההזה עתה חלקנו בינינו חלק מהסיבות לשיממון שפשט בעולם הדתי. כעת אבקש לחלוק את השקפתי ודעתי על הבעיות שביסוד החורבן שפשט בעולם הדתי. ראשית בואו נקרא שני קטעים מדברי האל הכול יכול, שיעזרו לכם להבין טוב יותר את הסיבות לחורבן שפשט בדת. האל הכול יכול אומר: "אלוהים יגשים את העובדה הזו: הוא יגרום לכל בני האדם מכל קצוות תבל להתייצב בפניו ולעבוד את אלוהים על פני האדמה. הוא יחדל מעבודתו במקומות אחרים, ובני האדם ייאלצו לחפש את דרך האמת. יהיה זה כמו במקרה של יוסף: כולם באו אליו כדי להתחנן למזון והשתחוו בפניו, מפני שהיו בידיו דברי מאכל. כדי להימנע מהרעב בארץ, בני האדם ייאלצו לחפש אחר דרך האמת. הקהילה הדתית כולה שרויה ברעב חמור ורק אלוהים של היום הוא המקור למים חיים. רק לו יש מעיין השופע תמיד להנאת האדם, ובני האדם יבואו וישימו מבטחם בו" ('מלכות אלף השנים הגיעה' ב'הדבר מופיע בבשרכל עבודתו של אלוהים בתבל כולה התמקדה בקבוצת בני האדם הזו. אלוהים הקדיש לכם את כל מאמציו והקריב את הכול למענכם. הוא השיב לעצמו ונתן לכם את כל העבודה של רוח האל ברחבי תבל. זו הסיבה שאני אומר שאתם בני המזל" ('האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?' ב'הדבר מופיע בבשר'). האל הכול יכול הבהיר כבר את הסיבה לרעב בעולם הדתי. זה מאפשר לנו לראות את כול-יכולתו וחוכמתו של אלוהים. אלוהים לא נטש את אלה שאוהבים את האמת וכמהים להופעתו. אלוהים ניצל את הופעת הרעב כדי לאלצם לחפש את דרך האמת ולגרום להם לגלות את רצון האל ואת עקבותיו בחורבן שפשט בכנסיות. הוא עשה זאת כדי לעזור לאותם אנשים בפלגי הדת השונים, שאוהבים את האמת ומאמינים באמת באלוהים, להופיע לפני כס מלכותו. כה אמר אלוהים: "". מכאן נוכל לראות שעבודת רוח הקודש עברה לאלה שמקבלים את עבודתו של אלוהים באחרית הימים. וזה מוכיח את העובדה שאלוהים רוצה שכל מי שיבואו לפני כס מלכותו יהיו אנשים כלבבו. אלה הם האנשים שאלוהים יהפוך למתגברים לפני האסון, וכך יתגשמו הנבואות של ישוע אדוננו על השתתפותן של העלמות החכמות במשתה החתונה עם השה. העלמות הטיפשות, שעל אף החורבן והעלטה שפשטו בכנסיות שלהן, נשארות בהן ומחכות למוות, הן בדיוק כמו בני ישראל שמתו במדבר לאחר שהוצאו ממצרים. העולם הדתי כולו הפך לעיי חורבות, בעיקר משום שמנהיגי העולם הדתי הולכים בעקבות הפרושים ובוגדים בכוונתו של אלוהים. הם אינם נשמעים לרצון האל ולמצוות האל, ואלוהים נטש אותם לפני זמן רב. באמצעות האמת שמבטא אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים, טבעם ומהותם כצוררי המשיח נחשפים, והם נעשים לאלה שצולבים שוב את אלוהים ושאלוהים מקלל אותם. מהי כוונתו של אלוהים כשהוא גורם לרעב בעולם הדתי? הוא רוצה לאלץ את האנשים לחפש את דרך האמת. רק אלו שכמהים לחפש את קולו של אלוהים ומקבלים את עבודת השיפוט של האל הכול יכול באחרית הימים, יזכו שוב בעבודת רוח הקודש, באספקה של מי החיים הזורמים מכס מלכותו, ובסופו של דבר ייוושעו ויורשו לבוא אל מלכות השמיים. אלה הם האנשים שישוע אדוננו ניבא שיילקחו אל מלכות השמיים. אם נתכחש לשיפוט, לייסורים, לטיהור ולישועה הטמונים בדברי האל הכול יכול, נינטש וניכחד לעולמי עד. בדיוק כפי שאומר האל הכול יכול, "אם אתם מתנגדים למשיח של אחרית הימים ומתכחשים לו, איש לא יוכל לשאת בהשלכות מעשיכם בשמכם. יתר על כן, מכאן ואילך לא תהיה לכם הזדמנות נוספת לזכות באישורו של אלוהים. גם אם תנסו לכפר על חטאיכם, לעולם לא תחזו שוב בפני אלוהים. זאת מפני שמי שאתם מתנגדים לו הוא לא בן אדם, ושמי שאתם מתכחשים לו הוא לא איזושהי ישות חסרת ערך, אלא המשיח. האם אתם מודעים להשלכה הזו? לא עשיתם טעות קטנה אלא ביצעתם פשע נורא. על כן עצתי לכולם היא לא לחשוף שיניים כלפי האמת ולא למתוח ביקורת פזיזה, מפני שרק האמת תוכל להביא לכם חיים, ודבר מלבד האמת לא יכול לאפשר לכם להיוולד מחדש ולחזות בפניו של אלוהים" ('רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' ב'הדבר מופיע בבשר').

מתוך התסריט לסרט: מכס המלכות נובעים מי החיים


אין תגובות:

פרסום תגובה

האח דינג דיבר עכשיו על מעשי הפקרות. לאילו מעשים בדיוק אתה מתכוון כשאתה אומר שההפקרות גוברת?

האח דינג דיבר עכשיו על מעשי הפקרות. לאילו מעשים בדיוק אתה מתכוון כשאתה אומר שההפקרות גוברת?

תשובה:

פקרות הגוברת פירושה שאותם מנהיגים, כמרים ובכירים דתיים פועלים בניגוד לרצון האל ומעדיפים ללכת בדרכם שלהם. הם אינם נשמעים למצוות האל, והם נותנים לכתבי הקודש פירוש מוטעה כדי לכבול ולרמות אנשים ולשלוט בהם, בעוד שהם מציפים אותם בתיאולוגיה של ומרחיקים אותם מאלוהים, הופכים את הכנסיות למקומות של פולחן דתי ומנצלים את אחריותם וחובותיהם לשם השגת מעמד והכנסה, מה שמוביל להרבה מעשי צביעות והתנגדות לאלוהים בכנסיות. אנשים רבים נחשפים בתור חסרי אמונה. הם רודפים אחר הנאות גשמיות, נפרדים מדרכו של אדוננו, ואפילו מנחילים את דברי האל כאילו היו אגדות בלבד. הם אינם מאמינים כלל שישוע אדוננו יחזור כדי לדבר ולבצע עבודה. בפרט מנהיגים דתיים שאין בלבם יראת אלוהים וכל מיני אנשים רעים וחסרי אמונה שאינם אוהבים את האמת – נחשפים היום. הם עושים מעשים רעים בגלוי, מכחישים את עבודתו של אלוהים באחרית הימים ודוחים את האמת.

כמרים ובכירים דתיים אלה מטיפים ידע ותיאולוגיה של כתבי הקודש. הם שואפים להגן על המעמד, ההשפעה וההכנסה שלהם, אבל מסרבים ללכת בדרכו של האל או להפיץ את דבר האל. הם אינם משבחים את אלוהים ואינם מעידים עליו. במקום זאת, הם מטיפים דברים שבוגדים באמת שבדבר האל, ומשתמשים באשליות ובמסורות אנושיות כדי לרמות את האנשים ולשלוט בהם. הם הולכים בעקשנות בנתיב ההתנגדות לאלוהים של הפרושים. רבים מהכמרים והבכירים הדתיים רודפים גם הם אחר הנאות גשמיות. הם נוהים אחר אופנה, חושקים בכסף ונאבקים לזכות במעמד. הם אך ורק אנשי העולם הזה, חסרי כל אמונה. מה שהכי מרתיח הוא שמנהיגים, כמרים ובכירים דתיים אלה מגנים בפראות את עבודתו של אלוהים באחרית הימים כדי לרמות את המאמינים ולשלוט בהם, והם אפילו משתפים פעולה עם הממשל הקומוניסטי הסיני, עומדים לצד השטן כנגד אלוהים ומנסים ליצור מלכויות משלהם ולצלוב שוב את אלוהים, ולכן אלוהים שונא ומקלל אותם. מעשי ההפקרות האלה הם עובדה הידועה לכולנו. הם אינם אלא בגידה מצד העולם הדתי. ובשל התגברותם של מעשי הפקרות אלה, אמונתם ואהבתם של רבים מהמאמינים התקררו, והם הפכו שליליים וחלשים. משום שמנהיגים דתיים אלה בחרו את דרכם הם וחדלו ללכת בדרכו של אלוהים, עבודת רוח הקודש נלקחה והמקומות הדתיים נזנחו. עבודת רוח הקודש עברה לאלה שמקבלים את עבודת אחרית הימים של האל הכול יכול. ובדברים אלה אנו רואים שהטבע הצודק של אלוהים אינו יכול לסבול עלבונות מן האדם.

ההזה עתה חלקנו בינינו חלק מהסיבות לשיממון שפשט בעולם הדתי. כעת אבקש לחלוק את השקפתי ודעתי על הבעיות שביסוד החורבן שפשט בעולם הדתי. ראשית בואו נקרא שני קטעים מדברי האל הכול יכול, שיעזרו לכם להבין טוב יותר את הסיבות לחורבן שפשט בדת. האל הכול יכול אומר: "אלוהים יגשים את העובדה הזו: הוא יגרום לכל בני האדם מכל קצוות תבל להתייצב בפניו ולעבוד את אלוהים על פני האדמה. הוא יחדל מעבודתו במקומות אחרים, ובני האדם ייאלצו לחפש את דרך האמת. יהיה זה כמו במקרה של יוסף: כולם באו אליו כדי להתחנן למזון והשתחוו בפניו, מפני שהיו בידיו דברי מאכל. כדי להימנע מהרעב בארץ, בני האדם ייאלצו לחפש אחר דרך האמת. הקהילה הדתית כולה שרויה ברעב חמור ורק אלוהים של היום הוא המקור למים חיים. רק לו יש מעיין השופע תמיד להנאת האדם, ובני האדם יבואו וישימו מבטחם בו" ('מלכות אלף השנים הגיעה' ב'הדבר מופיע בבשרכל עבודתו של אלוהים בתבל כולה התמקדה בקבוצת בני האדם הזו. אלוהים הקדיש לכם את כל מאמציו והקריב את הכול למענכם. הוא השיב לעצמו ונתן לכם את כל העבודה של רוח האל ברחבי תבל. זו הסיבה שאני אומר שאתם בני המזל" ('האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?' ב'הדבר מופיע בבשר'). האל הכול יכול הבהיר כבר את הסיבה לרעב בעולם הדתי. זה מאפשר לנו לראות את כול-יכולתו וחוכמתו של אלוהים. אלוהים לא נטש את אלה שאוהבים את האמת וכמהים להופעתו. אלוהים ניצל את הופעת הרעב כדי לאלצם לחפש את דרך האמת ולגרום להם לגלות את רצון האל ואת עקבותיו בחורבן שפשט בכנסיות. הוא עשה זאת כדי לעזור לאותם אנשים בפלגי הדת השונים, שאוהבים את האמת ומאמינים באמת באלוהים, להופיע לפני כס מלכותו. כה אמר אלוהים: "". מכאן נוכל לראות שעבודת רוח הקודש עברה לאלה שמקבלים את עבודתו של אלוהים באחרית הימים. וזה מוכיח את העובדה שאלוהים רוצה שכל מי שיבואו לפני כס מלכותו יהיו אנשים כלבבו. אלה הם האנשים שאלוהים יהפוך למתגברים לפני האסון, וכך יתגשמו הנבואות של ישוע אדוננו על השתתפותן של העלמות החכמות במשתה החתונה עם השה. העלמות הטיפשות, שעל אף החורבן והעלטה שפשטו בכנסיות שלהן, נשארות בהן ומחכות למוות, הן בדיוק כמו בני ישראל שמתו במדבר לאחר שהוצאו ממצרים. העולם הדתי כולו הפך לעיי חורבות, בעיקר משום שמנהיגי העולם הדתי הולכים בעקבות הפרושים ובוגדים בכוונתו של אלוהים. הם אינם נשמעים לרצון האל ולמצוות האל, ואלוהים נטש אותם לפני זמן רב. באמצעות האמת שמבטא אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים, טבעם ומהותם כצוררי המשיח נחשפים, והם נעשים לאלה שצולבים שוב את אלוהים ושאלוהים מקלל אותם. מהי כוונתו של אלוהים כשהוא גורם לרעב בעולם הדתי? הוא רוצה לאלץ את האנשים לחפש את דרך האמת. רק אלו שכמהים לחפש את קולו של אלוהים ומקבלים את עבודת השיפוט של האל הכול יכול באחרית הימים, יזכו שוב בעבודת רוח הקודש, באספקה של מי החיים הזורמים מכס מלכותו, ובסופו של דבר ייוושעו ויורשו לבוא אל מלכות השמיים. אלה הם האנשים שישוע אדוננו ניבא שיילקחו אל מלכות השמיים. אם נתכחש לשיפוט, לייסורים, לטיהור ולישועה הטמונים בדברי האל הכול יכול, נינטש וניכחד לעולמי עד. בדיוק כפי שאומר האל הכול יכול, "אם אתם מתנגדים למשיח של אחרית הימים ומתכחשים לו, איש לא יוכל לשאת בהשלכות מעשיכם בשמכם. יתר על כן, מכאן ואילך לא תהיה לכם הזדמנות נוספת לזכות באישורו של אלוהים. גם אם תנסו לכפר על חטאיכם, לעולם לא תחזו שוב בפני אלוהים. זאת מפני שמי שאתם מתנגדים לו הוא לא בן אדם, ושמי שאתם מתכחשים לו הוא לא איזושהי ישות חסרת ערך, אלא המשיח. האם אתם מודעים להשלכה הזו? לא עשיתם טעות קטנה אלא ביצעתם פשע נורא. על כן עצתי לכולם היא לא לחשוף שיניים כלפי האמת ולא למתוח ביקורת פזיזה, מפני שרק האמת תוכל להביא לכם חיים, ודבר מלבד האמת לא יכול לאפשר לכם להיוולד מחדש ולחזות בפניו של אלוהים" ('רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' ב'הדבר מופיע בבשר').

מתוך התסריט לסרט: מכס המלכות נובעים מי החיים


אין תגובות:

פרסום תגובה