4.9.20

סרטון מוזיקת סגידה והלל | 'אנו מהללים את אלוהים בכל לבנו'

שירת הלל לביאת המשיח – האל הכול יכול.

שיר הלל משיחי 2020 | 'אנו מהללים את אלוהים בכל לבנו'

גורלנו שפר עלינו ואנו שומעים את קולו של אלוהים

ושבים להתייצב בפניו.

אנו אוכלים ושותים את דבריו מדי יום,

וחשים בהירות גוברת והולכת.

בעבר התמכרנו לאינטרנט, נעשינו מנוונים ומושחתים.

אבל כעת דברי האל מנחים אותנו

ואנו צועדים בנתיב שופע אור.

דברי האל משקים ומזינים אותנו,

גורמים לנו להבין את האמת ולצמוח באושר בבית האלוהים.

לא ננהה עוד אחר מגמות גשמיות.

אנו חיים בפני אלוהים ונהנים מחיים מבורכים.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

כי הוא מדבר על מנת להושיענו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

כי מדבריו אנו לומדים להיות אנשים אמיתיים.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

ונבטא את אהבתנו הכנה אליו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

מודים אנו לעד לאל הכול יכול ומהללים אותו.


אנו מתאספים בכנסיות,

מאזינים לאימרות האל ושואפים להפוך לאנשים ישרים.

אוכלים ושותים את דבריו ומשתפים דברי אמת.

אנו מבינים את האמת וחשים בהירות רבה.

כשאנו קוראים בדברי האל ומתחילים להכיר את עצמנו,

אנו חדלים לשקר ולהוליך שולל.

עם שאנו מנהיגים את דברי האל וחווים אותם,

אנו חדלים להיות עקשנים ושחצנים.

אנו מסייעים זה לזה ותומכים זה בזה,

לא עוד מנוכרים ומלאים דעות קדומות.

אהבת האל היא המחברת בינינו.

אנו פותחים את לבנו זה לזה בשיתוף,

נפטרים מההונאה ומחוסר היושר,

וחיים בפני האל בלבבות כנים.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

כי הוא מדבר על מנת להושיענו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

כי מדבריו אנו לומדים להיות אנשים אמיתיים.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

ונבטא את אהבתנו הכנה אליו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

מודים אנו לעד לאל הכול יכול ומהללים אותו.


המשפט והייסורים של דברי האל

מגינים עלינו ומרחיקים אותנו מפיתויי השטן.

במילוי חובותינו בבית האלוהים

אנו עושים את חלקנו כדי לגמול לו על אהבתו.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

כי הוא מדבר על מנת להושיענו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

כי מדבריו אנו לומדים להיות אנשים אמיתיים.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

ונבטא את אהבתנו הכנה אליו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

מודים אנו לעד לאל הכול יכול ומהללים אותו.


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'


צפה עוד: מזמור 'הודיה והלל לאל הכול יכול' (שיר באנגלית) 

אין תגובות:

פרסום תגובה

סרטון מוזיקת סגידה והלל | 'אנו מהללים את אלוהים בכל לבנו'

שירת הלל לביאת המשיח – האל הכול יכול.

שיר הלל משיחי 2020 | 'אנו מהללים את אלוהים בכל לבנו'

גורלנו שפר עלינו ואנו שומעים את קולו של אלוהים

ושבים להתייצב בפניו.

אנו אוכלים ושותים את דבריו מדי יום,

וחשים בהירות גוברת והולכת.

בעבר התמכרנו לאינטרנט, נעשינו מנוונים ומושחתים.

אבל כעת דברי האל מנחים אותנו

ואנו צועדים בנתיב שופע אור.

דברי האל משקים ומזינים אותנו,

גורמים לנו להבין את האמת ולצמוח באושר בבית האלוהים.

לא ננהה עוד אחר מגמות גשמיות.

אנו חיים בפני אלוהים ונהנים מחיים מבורכים.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

כי הוא מדבר על מנת להושיענו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

כי מדבריו אנו לומדים להיות אנשים אמיתיים.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

ונבטא את אהבתנו הכנה אליו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

מודים אנו לעד לאל הכול יכול ומהללים אותו.


אנו מתאספים בכנסיות,

מאזינים לאימרות האל ושואפים להפוך לאנשים ישרים.

אוכלים ושותים את דבריו ומשתפים דברי אמת.

אנו מבינים את האמת וחשים בהירות רבה.

כשאנו קוראים בדברי האל ומתחילים להכיר את עצמנו,

אנו חדלים לשקר ולהוליך שולל.

עם שאנו מנהיגים את דברי האל וחווים אותם,

אנו חדלים להיות עקשנים ושחצנים.

אנו מסייעים זה לזה ותומכים זה בזה,

לא עוד מנוכרים ומלאים דעות קדומות.

אהבת האל היא המחברת בינינו.

אנו פותחים את לבנו זה לזה בשיתוף,

נפטרים מההונאה ומחוסר היושר,

וחיים בפני האל בלבבות כנים.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

כי הוא מדבר על מנת להושיענו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

כי מדבריו אנו לומדים להיות אנשים אמיתיים.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

ונבטא את אהבתנו הכנה אליו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

מודים אנו לעד לאל הכול יכול ומהללים אותו.


המשפט והייסורים של דברי האל

מגינים עלינו ומרחיקים אותנו מפיתויי השטן.

במילוי חובותינו בבית האלוהים

אנו עושים את חלקנו כדי לגמול לו על אהבתו.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

כי הוא מדבר על מנת להושיענו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

כי מדבריו אנו לומדים להיות אנשים אמיתיים.

נשיר יחדיו שיר הלל לאלוהים בקולות מהדהדים,

ונבטא את אהבתנו הכנה אליו.

בלב רונן נרקוד יחדיו ונהלל את אלוהים,

מודים אנו לעד לאל הכול יכול ומהללים אותו.


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'


צפה עוד: מזמור 'הודיה והלל לאל הכול יכול' (שיר באנגלית) 

אין תגובות:

פרסום תגובה