31.10.20

פעמון האזעקה של אחרית הימים

 

פעמון האזעקה של אחרית הימים

כשהמין האנושי צריך להתמודד עם אסונות, הוא זעיר ושברירי, ואין לו יכולת לשאת אפילו את הקלה שבמכות. הרגשתי פתאום, שגם אם יש לאדם כסף רב, וגם אם הוא מתענג על מותרות או נהנה ממעמד גבוה – כל אלו חסרי משמעות. לנוכח פני האסון, כשהמוות עומד להתרגש עלינו, כל הדברים הללו חסרי ערך וחסרי תכלית. כשם שנאמר בדברי האל הכול יכול: "עם זאת, חשוב לי לומר לכם שבתקופתו של נח, בני האדם אכלו ושתו והתחתנו עד כדי כך שנמאס לאלוהים לראות זאת. לכן הוא שלח מבול גדול להשמיד את בני האדם, ונותרו רק נח ומשפחתו בת שמונה הנפשות וכל מיני בעלי החיים. עם זאת, באחרית הימים, בני האדם שאלוהים שומר הם אלה שהיו נאמנים לו עד הסוף" ("הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'). "עכשיו הביטו בעידן הנוכחי: כבר אין בני אדם צדיקים כנח, שיכולים לעבוד את אלוהים וסר מרע. ואף על פי כן, אלוהים עדיין נוהג בחסד כלפי האנושות הזו והוא מוחל לאנושות בתקופה הסופית הזו. אלוהים מחפש את בני האדם הכמהים להופעתו. הוא מחפש את בני האדם שיכולים לשמוע את דבריו, את בני האדם שלא שכחו את התפקיד שהטיל עליהם ומוכנים להעלות לו לקורבן את לבם ואת גופם. הוא מחפש את בני האדם הנשמעים לו כעוללים ולא מתנגדים לו" ("אלוהים שולט בגורל האנושות כולה" ב'הדבר מופיע בבשר'). במילים הללו הרגשתי את הדחיפות שבכוונת אלוהים להציל את המין האנושי. הרהרתי בכך שבימינו, דומה שאיש אינו אוהב דברים חיוביים או משתוקק לשובו של האל. אנוכיות ויהירות ממלאות את הלבבות, ואנשים מוליכים את חבריהם שולל. לשם הפרסום והממון, אנשים חורשים רעה, זוממים מזימות, מרמים ואפילו הורגים זה את זה. אנשים משועבדים לתאוותיהם, ושוב ושוב הם נוטשים ערכי מוסר ומידות טובות ומדחיקים את מצפונם. בני האדם איבדו צלם אנוש... ההשחתה השוררת בקרב בני האדם באחרית הימים מגיעה לדרגה העולה בהרבה על זו ששררה בתקופתו של נוח. אולם, אלוהים לא השמיד את המין האנושי אחת ולתמיד עקב הרשע והשחיתות הללו. במקום זאת הוא ממטיר עלינו אסונות מאסונות שונים, כדי להזהיר את בני האדם ולתת לנו הזדמנות לשוב אליו.

הבה נתבונן באנושות בתקופתו של נוח. בני האדם עסקו בפעילויות מושחתות ולא הקדישו כל מחשבה לחזרה בתושבה. אף אדם לא הקשיב לדבריו של אלוהים. הנוקשות והרוע שלהם עוררו את זעמו של אלוהים, ובסופו של דבר הם נבלעו באסון המבול הגדול. רק נוח ומשפחתו בת שמונה הנפשות הקשיבו לדברי אלוהים ושרדו. עכשיו, אחרית הימים כבר כאן. שחיתותה של האנושות מעמיקה עוד ועוד. כולם מעריצים את הרוע. העולם הדתי כולו נסחף במגמותיו של העולם. הוא אינו אוהב את האמת כלל וכלל. ימיו של נוח כבר הגיעו! במטרה להציל את האנושות, אלוהים חזר פעם נוספת כדי לבצע את עבודת השיפוט של אחרית הימים בקרב האנושות. זוהי הפעם האחרונה שבה אלוהים יושיע את האדם! מה על האנושות לעשות?

קבלו מידע נוסף על בואו של המשיח:

הסבל הגדול מגיע: כיצד לקבל בברכה את שיבת אדוננו


אין תגובות:

פרסום תגובה

פעמון האזעקה של אחרית הימים

 

פעמון האזעקה של אחרית הימים

כשהמין האנושי צריך להתמודד עם אסונות, הוא זעיר ושברירי, ואין לו יכולת לשאת אפילו את הקלה שבמכות. הרגשתי פתאום, שגם אם יש לאדם כסף רב, וגם אם הוא מתענג על מותרות או נהנה ממעמד גבוה – כל אלו חסרי משמעות. לנוכח פני האסון, כשהמוות עומד להתרגש עלינו, כל הדברים הללו חסרי ערך וחסרי תכלית. כשם שנאמר בדברי האל הכול יכול: "עם זאת, חשוב לי לומר לכם שבתקופתו של נח, בני האדם אכלו ושתו והתחתנו עד כדי כך שנמאס לאלוהים לראות זאת. לכן הוא שלח מבול גדול להשמיד את בני האדם, ונותרו רק נח ומשפחתו בת שמונה הנפשות וכל מיני בעלי החיים. עם זאת, באחרית הימים, בני האדם שאלוהים שומר הם אלה שהיו נאמנים לו עד הסוף" ("הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'). "עכשיו הביטו בעידן הנוכחי: כבר אין בני אדם צדיקים כנח, שיכולים לעבוד את אלוהים וסר מרע. ואף על פי כן, אלוהים עדיין נוהג בחסד כלפי האנושות הזו והוא מוחל לאנושות בתקופה הסופית הזו. אלוהים מחפש את בני האדם הכמהים להופעתו. הוא מחפש את בני האדם שיכולים לשמוע את דבריו, את בני האדם שלא שכחו את התפקיד שהטיל עליהם ומוכנים להעלות לו לקורבן את לבם ואת גופם. הוא מחפש את בני האדם הנשמעים לו כעוללים ולא מתנגדים לו" ("אלוהים שולט בגורל האנושות כולה" ב'הדבר מופיע בבשר'). במילים הללו הרגשתי את הדחיפות שבכוונת אלוהים להציל את המין האנושי. הרהרתי בכך שבימינו, דומה שאיש אינו אוהב דברים חיוביים או משתוקק לשובו של האל. אנוכיות ויהירות ממלאות את הלבבות, ואנשים מוליכים את חבריהם שולל. לשם הפרסום והממון, אנשים חורשים רעה, זוממים מזימות, מרמים ואפילו הורגים זה את זה. אנשים משועבדים לתאוותיהם, ושוב ושוב הם נוטשים ערכי מוסר ומידות טובות ומדחיקים את מצפונם. בני האדם איבדו צלם אנוש... ההשחתה השוררת בקרב בני האדם באחרית הימים מגיעה לדרגה העולה בהרבה על זו ששררה בתקופתו של נוח. אולם, אלוהים לא השמיד את המין האנושי אחת ולתמיד עקב הרשע והשחיתות הללו. במקום זאת הוא ממטיר עלינו אסונות מאסונות שונים, כדי להזהיר את בני האדם ולתת לנו הזדמנות לשוב אליו.

הבה נתבונן באנושות בתקופתו של נוח. בני האדם עסקו בפעילויות מושחתות ולא הקדישו כל מחשבה לחזרה בתושבה. אף אדם לא הקשיב לדבריו של אלוהים. הנוקשות והרוע שלהם עוררו את זעמו של אלוהים, ובסופו של דבר הם נבלעו באסון המבול הגדול. רק נוח ומשפחתו בת שמונה הנפשות הקשיבו לדברי אלוהים ושרדו. עכשיו, אחרית הימים כבר כאן. שחיתותה של האנושות מעמיקה עוד ועוד. כולם מעריצים את הרוע. העולם הדתי כולו נסחף במגמותיו של העולם. הוא אינו אוהב את האמת כלל וכלל. ימיו של נוח כבר הגיעו! במטרה להציל את האנושות, אלוהים חזר פעם נוספת כדי לבצע את עבודת השיפוט של אחרית הימים בקרב האנושות. זוהי הפעם האחרונה שבה אלוהים יושיע את האדם! מה על האנושות לעשות?

קבלו מידע נוסף על בואו של המשיח:

הסבל הגדול מגיע: כיצד לקבל בברכה את שיבת אדוננו


אין תגובות:

פרסום תגובה