16.12.20

מהו דיבוק של שדים? כיצד מתבטא דיבוק של שדים?

דבר אלוהים,כנסיית האל הכול יכול

דברי אלוהים רלוונטיים:

אם יקום בהווה אדם שיכול לעשות אותות ומופתים, לגרש שדים, לרפא חולים ולעשות נסים רבים, ואם אדם זה יטען שהוא ישוע השב לעולם, אזי אדם זה יהיה זיוף וחיקוי של ישוע ומעשה ידיהן של רוחות רעות. זכרו זאת! אלוהים לא חוזר על אותה העבודה פעמיים. שלב עבודתו של ישוע כבר הושלם, ואלוהים לעולם לא יוציא לפועל שוב את שלב העבודה הזה. ...אם באחרית הימים אלוהים שוב יעשה אותות ומופתים, ושוב יגרש שדים וירפא חולים – אם הוא יעשה בדיוק את שעשה ישוע – אז אלוהים יחזור על אותה העבודה פעמיים, ועבודתו של ישוע תאבד כל חשיבות או משמעות. לכן אלוהים מוציא לפועל שלב עבודה אחד בכל עידן. מיד עם השלמת כל שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו, ולאחר שהשטן מתחיל להתחקות אחר עקבותיו של אלוהים, אלוהים משנה את שיטתו. עם השלמת שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו. זה חייב להיות ברור לכם.

מתוך "הכרת עבודתו של אלוהים כיום" ב'הדבר מופיע בבשר'

יש בני אדם שרוחות רעות משתלטות עליהם ואשר קוראים בעקשנות, "אני אלוהים!" אולם בסופו של דבר, הם מתגלים, מכיוון שהם פועלים מטעם הישות הלא נכונה. הם מייצגים את השטן, ורוח הקודש לא שמה לב אליהם. בלי קשר לשאלות כמה תרוממו את עצמכם וכמה חזק תקראו, אתם בכל זאת יצירים נבראים וישויות ששייכות לשטן. ...אתם לא יכולים לפנות את הדרך לעידן חדש, אתם לא יכולים לשים קץ לישן, ואתם לא יכולים לפתוח עידן חדש או לעשות עבודה חדשה. לפיכך, אתם לא יכולים להיקרא בשם אלוהים!

מתוך "תעלומת ההתגלמות (1)" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

בני אדם ששדים דבקו בהם הם אנשים שרוחות רעות פלשו אליהם ושולטות בהם. הביטוי העיקרי הוא הפרעה פסיכולוגית או דעת מעורערת לפעמים, אובדן גמור של היגיון רגיל. הם מאמינים באלוהים אך אינם מסוגלים לקבל את האמת, והם יכולים לגלם רק תפקיד של הפרעה. זו הסיבה לכך שעל אף שהם מאמינים באלוהים, לא ניתן להושיע אותם ויש לגרש אותם. רוב בני האדם שרוחות רעות דבקו בהם מתנהגים כעבדים נרצעים של השטן, והם מפריעים לעבודתו של אלוהים. 

יש עשרה ביטויים עיקריים, כדלקמן:

1. כל בני האדם שמעמידים פנים שהם אלוהים או המשיח אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

2. כל בני האדם שמעמידים פנים שיש להם רוח של מלאך אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

3. כל בני האדם שמעמידים פנים שהם התלגמות אחרת של אלוהים אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

4. כל בני האדם שאומרים שדברי האל הם שלהם או אשר גורמים לאחרים להתייחס לדבריהם שלהם כאל דברי האל, אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

5. כל בני האדם שמעמידים פנים שרוח הקודש משתמשת בהם כדי לגרום לאחרים לנהות אחריהם ולהישמע להם אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

6. כל בני האדם שלעתים קרובות מלהגים, מפרשים ליהוג של אחרים ויכולים לראות כל מיני חזיונות על טבעיים, ואשר לעתים קרובות מצביעים על חטאים של אחרים, אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

7. כל בני האדם שלעתים קרובות שומעים קולות על-טבעיים של רוחות או את צליליהן של רוחות או אשר רואים רוחות רפאים לעתים קרובות, וכל בני האדם שניכר שיצאו מדעתם, אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

8. כל בני האדם שאיבדו את ההיגיון האנושי הרגיל, שמדברים במושגים משוגעים לעתים תכופות, שמדברים לעצמם לעתים קרובות, שמדברים שטויות או מרבים לומר שאלוהים נתן להם הוראות ושרוח הקודש ריגשה אותם, אחוזים גם הם בדיבוק של רוחות רעות.

9. כל בני האדם שסובלים מאירועים של התנהגות חריגה, שמתנהגים באופן שטותי, אשר משוגעים לפעמים, ואשר לא יכולים לשוחח עם אחרים באופן רגיל, הם בני אדם האחוזים בדיבוק של רוחות רעות. כל בני האדם שמסווגים כהומוסקסואלים הם סוג של בני אדם האחוזים בדיבוק של שדים והם נמנים עם בני האדם שיגורשו.

10. יש בני אדם שהם בדרך כלל רגילים למדי, אך אשר עשויים לחוות הסתה לאורך כמה חודשים או שנה-שנתיים ולפתח הפרעה נפשית. לאורך כל זמן ההפרעה, הם זהים בדיוק לבני האדם ששדים אחזו בהם בדיבוק. על אף שבני האדם האלה רגילים לפעמים, הם גם מסווגים כבני אדם שאחוזים בדיבוק של רוחות רעות. (אם הייתה למישהו הפרעה נפשית במשך שנים רבות, אך הם עוברים כמה שנים טובות לאחר מכן, אם הם יכולים להבין את האמת ולקבל אותה באמונתם, ואם הם עברו שינויים מסוימים, הם לא יסווגו כבני אדם האחוזים בדיבוק של רוחות רעות.)

אדם האחוז בדיבוק של שדים נמצא בשבי ובשליטה מלאים של השטן, הוא שייך לשטן, והוא מקולל.

מתוך 'אוסף של הסדרי העבודה של כנסיית האל הכול יכול'

יש רק שני סוגים של מצבים שבהם רוחות רעות מוליכות את האדם שולל: האחד הוא העבודה העל-טבעית של רוחות רעות, והשני הוא רוחות רעות המתגלמות כבני אנוש. בני האדם שמתנגדים לאלוהים ולאמת כמו השד שהוא התנין הגדול האדום כאש הם גם רוחות רעות. הם יותר בוגדניים ויותר זדוניים. יש רוחות רעות שנאחזות בדיבוק על גופם של בני אדם בשלב מסוים בחייהם, ויש רוחות רעות שהן התגלמותם של שדים. אף על פי שכלפי חוץ, אין עבודה על-טבעית של רוחות רעות, ואינכם יכולים לראות שום זכר לדיבוק של שדים, הם מתנגדים לאמת כאחוזי טירוף. הם מתריסים נגד אלוהים ומתנגדים אליו בפראות. התגלמויותיהם של שדים הן לא על-טבעיות, אלא רגילות. עם זאת, ברור למדי שהן עוינות כלפי האמת. התנין הגדול האדום כאש שייך לקטגוריה של התגלמויות שדים, וכל הפוליטיקאים וראשי המדינות שמתנגדים לאלוהים הם גם שדים שקמו לתחייה. האמירה שלפיה אדם ששדים אחזו בו בדיבוק ואשר הוא עצמו רוח רעה הוא האדם היחיד שרוחות רעות עובדות בקרבו, לא תואמת את המציאות. רוחות רעות מסוימות מסוות את עצמן באופן מעמיק יותר, ואינכם יכולים להבחין בהן – הן שייכות לקטגוריית ההתגלמויות של שדים.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מהו דיבוק של שדים? כיצד מתבטא דיבוק של שדים?

דבר אלוהים,כנסיית האל הכול יכול

דברי אלוהים רלוונטיים:

אם יקום בהווה אדם שיכול לעשות אותות ומופתים, לגרש שדים, לרפא חולים ולעשות נסים רבים, ואם אדם זה יטען שהוא ישוע השב לעולם, אזי אדם זה יהיה זיוף וחיקוי של ישוע ומעשה ידיהן של רוחות רעות. זכרו זאת! אלוהים לא חוזר על אותה העבודה פעמיים. שלב עבודתו של ישוע כבר הושלם, ואלוהים לעולם לא יוציא לפועל שוב את שלב העבודה הזה. ...אם באחרית הימים אלוהים שוב יעשה אותות ומופתים, ושוב יגרש שדים וירפא חולים – אם הוא יעשה בדיוק את שעשה ישוע – אז אלוהים יחזור על אותה העבודה פעמיים, ועבודתו של ישוע תאבד כל חשיבות או משמעות. לכן אלוהים מוציא לפועל שלב עבודה אחד בכל עידן. מיד עם השלמת כל שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו, ולאחר שהשטן מתחיל להתחקות אחר עקבותיו של אלוהים, אלוהים משנה את שיטתו. עם השלמת שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו. זה חייב להיות ברור לכם.

מתוך "הכרת עבודתו של אלוהים כיום" ב'הדבר מופיע בבשר'

יש בני אדם שרוחות רעות משתלטות עליהם ואשר קוראים בעקשנות, "אני אלוהים!" אולם בסופו של דבר, הם מתגלים, מכיוון שהם פועלים מטעם הישות הלא נכונה. הם מייצגים את השטן, ורוח הקודש לא שמה לב אליהם. בלי קשר לשאלות כמה תרוממו את עצמכם וכמה חזק תקראו, אתם בכל זאת יצירים נבראים וישויות ששייכות לשטן. ...אתם לא יכולים לפנות את הדרך לעידן חדש, אתם לא יכולים לשים קץ לישן, ואתם לא יכולים לפתוח עידן חדש או לעשות עבודה חדשה. לפיכך, אתם לא יכולים להיקרא בשם אלוהים!

מתוך "תעלומת ההתגלמות (1)" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

בני אדם ששדים דבקו בהם הם אנשים שרוחות רעות פלשו אליהם ושולטות בהם. הביטוי העיקרי הוא הפרעה פסיכולוגית או דעת מעורערת לפעמים, אובדן גמור של היגיון רגיל. הם מאמינים באלוהים אך אינם מסוגלים לקבל את האמת, והם יכולים לגלם רק תפקיד של הפרעה. זו הסיבה לכך שעל אף שהם מאמינים באלוהים, לא ניתן להושיע אותם ויש לגרש אותם. רוב בני האדם שרוחות רעות דבקו בהם מתנהגים כעבדים נרצעים של השטן, והם מפריעים לעבודתו של אלוהים. 

יש עשרה ביטויים עיקריים, כדלקמן:

1. כל בני האדם שמעמידים פנים שהם אלוהים או המשיח אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

2. כל בני האדם שמעמידים פנים שיש להם רוח של מלאך אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

3. כל בני האדם שמעמידים פנים שהם התלגמות אחרת של אלוהים אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

4. כל בני האדם שאומרים שדברי האל הם שלהם או אשר גורמים לאחרים להתייחס לדבריהם שלהם כאל דברי האל, אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

5. כל בני האדם שמעמידים פנים שרוח הקודש משתמשת בהם כדי לגרום לאחרים לנהות אחריהם ולהישמע להם אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

6. כל בני האדם שלעתים קרובות מלהגים, מפרשים ליהוג של אחרים ויכולים לראות כל מיני חזיונות על טבעיים, ואשר לעתים קרובות מצביעים על חטאים של אחרים, אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

7. כל בני האדם שלעתים קרובות שומעים קולות על-טבעיים של רוחות או את צליליהן של רוחות או אשר רואים רוחות רפאים לעתים קרובות, וכל בני האדם שניכר שיצאו מדעתם, אחוזים בדיבוק של רוחות רעות.

8. כל בני האדם שאיבדו את ההיגיון האנושי הרגיל, שמדברים במושגים משוגעים לעתים תכופות, שמדברים לעצמם לעתים קרובות, שמדברים שטויות או מרבים לומר שאלוהים נתן להם הוראות ושרוח הקודש ריגשה אותם, אחוזים גם הם בדיבוק של רוחות רעות.

9. כל בני האדם שסובלים מאירועים של התנהגות חריגה, שמתנהגים באופן שטותי, אשר משוגעים לפעמים, ואשר לא יכולים לשוחח עם אחרים באופן רגיל, הם בני אדם האחוזים בדיבוק של רוחות רעות. כל בני האדם שמסווגים כהומוסקסואלים הם סוג של בני אדם האחוזים בדיבוק של שדים והם נמנים עם בני האדם שיגורשו.

10. יש בני אדם שהם בדרך כלל רגילים למדי, אך אשר עשויים לחוות הסתה לאורך כמה חודשים או שנה-שנתיים ולפתח הפרעה נפשית. לאורך כל זמן ההפרעה, הם זהים בדיוק לבני האדם ששדים אחזו בהם בדיבוק. על אף שבני האדם האלה רגילים לפעמים, הם גם מסווגים כבני אדם שאחוזים בדיבוק של רוחות רעות. (אם הייתה למישהו הפרעה נפשית במשך שנים רבות, אך הם עוברים כמה שנים טובות לאחר מכן, אם הם יכולים להבין את האמת ולקבל אותה באמונתם, ואם הם עברו שינויים מסוימים, הם לא יסווגו כבני אדם האחוזים בדיבוק של רוחות רעות.)

אדם האחוז בדיבוק של שדים נמצא בשבי ובשליטה מלאים של השטן, הוא שייך לשטן, והוא מקולל.

מתוך 'אוסף של הסדרי העבודה של כנסיית האל הכול יכול'

יש רק שני סוגים של מצבים שבהם רוחות רעות מוליכות את האדם שולל: האחד הוא העבודה העל-טבעית של רוחות רעות, והשני הוא רוחות רעות המתגלמות כבני אנוש. בני האדם שמתנגדים לאלוהים ולאמת כמו השד שהוא התנין הגדול האדום כאש הם גם רוחות רעות. הם יותר בוגדניים ויותר זדוניים. יש רוחות רעות שנאחזות בדיבוק על גופם של בני אדם בשלב מסוים בחייהם, ויש רוחות רעות שהן התגלמותם של שדים. אף על פי שכלפי חוץ, אין עבודה על-טבעית של רוחות רעות, ואינכם יכולים לראות שום זכר לדיבוק של שדים, הם מתנגדים לאמת כאחוזי טירוף. הם מתריסים נגד אלוהים ומתנגדים אליו בפראות. התגלמויותיהם של שדים הן לא על-טבעיות, אלא רגילות. עם זאת, ברור למדי שהן עוינות כלפי האמת. התנין הגדול האדום כאש שייך לקטגוריה של התגלמויות שדים, וכל הפוליטיקאים וראשי המדינות שמתנגדים לאלוהים הם גם שדים שקמו לתחייה. האמירה שלפיה אדם ששדים אחזו בו בדיבוק ואשר הוא עצמו רוח רעה הוא האדם היחיד שרוחות רעות עובדות בקרבו, לא תואמת את המציאות. רוחות רעות מסוימות מסוות את עצמן באופן מעמיק יותר, ואינכם יכולים להבחין בהן – הן שייכות לקטגוריית ההתגלמויות של שדים.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה