19.4.18

מזמור דברי אלוהים | האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו


מזמור דברי אלוהים
האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו
I
האל דורש את הכמהים אליו, את המשתוקקים להופעתו,
דורש הוא את שלא מתנגדים, צייתנים כתינוקות לפניו.
האל דורש את אלו היכולים, יכולים לשמוע את דברו,
לקבל את מה שהוא הפקיד ולמסור לו את ליבם וגופם.
אם כלום לא יערער, כלום לא יערער את דבקותכם באל,
הוא יביט מטה אליכם, יביט מטה אליכם בחסד.
אלהים יעניק לכם את ברכותיו, ברכותיו.
אלהים יעניק לכם את ברכותיו.
II
אם אתם אצילים, נחשבים או מלומדים,
ועדיין מקבלים את שליחותו ותפקידו.
אם אתם עשירים, ואהודים בעיני כולם,
ועדיין מקבלים את שליחותו ותפקידו. כן!
אם כלום לא יערער, כלום לא יערער את דבקותכם באל,
כל מעשיכם יהיו משמעותיים וצודקים. הו … הו …
אלהים יעניק לכם את ברכותיו, ברכותיו.
אלהים יעניק לכם את ברכותיו.
III
אבל אם תתעלמו מקריאתו למען מעמדכם ומטרותיכם,
כל מה שתעשו אלהים יקלל, כן, כל מעשיכם יהיו נתעבים בעיניו.
אם כלום לא יערער, כלום לא יערער את דבקותכם באל,
כל מעשיכם יהיו משמעותיים וצודקים.
אלהים יעניק לכם את ברכותיו, ברכותיו.
אלהים יעניק לכם את ברכותיו.
את ברכותיו.
מתוך 'הדבר מופיע בבשר'
הברק ממזרחכנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.
החומרים לקוחים בחלקם מתוך: http://www.stockfootage.com

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מזמור דברי אלוהים | האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו


מזמור דברי אלוהים
האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו
I
האל דורש את הכמהים אליו, את המשתוקקים להופעתו,
דורש הוא את שלא מתנגדים, צייתנים כתינוקות לפניו.
האל דורש את אלו היכולים, יכולים לשמוע את דברו,
לקבל את מה שהוא הפקיד ולמסור לו את ליבם וגופם.
אם כלום לא יערער, כלום לא יערער את דבקותכם באל,
הוא יביט מטה אליכם, יביט מטה אליכם בחסד.
אלהים יעניק לכם את ברכותיו, ברכותיו.
אלהים יעניק לכם את ברכותיו.
II
אם אתם אצילים, נחשבים או מלומדים,
ועדיין מקבלים את שליחותו ותפקידו.
אם אתם עשירים, ואהודים בעיני כולם,
ועדיין מקבלים את שליחותו ותפקידו. כן!
אם כלום לא יערער, כלום לא יערער את דבקותכם באל,
כל מעשיכם יהיו משמעותיים וצודקים. הו … הו …
אלהים יעניק לכם את ברכותיו, ברכותיו.
אלהים יעניק לכם את ברכותיו.
III
אבל אם תתעלמו מקריאתו למען מעמדכם ומטרותיכם,
כל מה שתעשו אלהים יקלל, כן, כל מעשיכם יהיו נתעבים בעיניו.
אם כלום לא יערער, כלום לא יערער את דבקותכם באל,
כל מעשיכם יהיו משמעותיים וצודקים.
אלהים יעניק לכם את ברכותיו, ברכותיו.
אלהים יעניק לכם את ברכותיו.
את ברכותיו.
מתוך 'הדבר מופיע בבשר'
הברק ממזרחכנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.
החומרים לקוחים בחלקם מתוך: http://www.stockfootage.com

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה