12.1.20

שירים על אלוהים | 'פטרוס הכיר את האל יותר מכולם'שירים על אלוהים | 'פטרוס הכיר את האל יותר מכולם'

פטרוס שאב ממסירותו של איוב,
אבל הבין דברים שאיוב לא הבין,
למרות שלאיוב הייתה אמונה גדולה,
חסר היה לו ידע על העולם הרוחני.
הוא אמר הרבה דברים שגויים,שלא עמדו במבחן האמת.
הידע שלו היה שטחי, לא יכול לבוא לידי שלמות.
פטרוס הכיר את האל, הכירו יותר מכולם.
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

פטרוס שאף תמיד להבין את הנשמה.
הוא התרכז בבחינת אתהיחסים בעולם הרוחני.
לא רק שהבין את רצון האל,
אך גם חלק ממזימות השטן,
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.
פטרוס הכיר את האל, הכירו יותר מכולם.
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.
פטרוס הכיר את האל, הכירו יותר מכולם.
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

מתוך 'עקבו אחר השהושירו שירים חדשים'


אין תגובות:

פרסום תגובה

שירים על אלוהים | 'פטרוס הכיר את האל יותר מכולם'שירים על אלוהים | 'פטרוס הכיר את האל יותר מכולם'

פטרוס שאב ממסירותו של איוב,
אבל הבין דברים שאיוב לא הבין,
למרות שלאיוב הייתה אמונה גדולה,
חסר היה לו ידע על העולם הרוחני.
הוא אמר הרבה דברים שגויים,שלא עמדו במבחן האמת.
הידע שלו היה שטחי, לא יכול לבוא לידי שלמות.
פטרוס הכיר את האל, הכירו יותר מכולם.
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

פטרוס שאף תמיד להבין את הנשמה.
הוא התרכז בבחינת אתהיחסים בעולם הרוחני.
לא רק שהבין את רצון האל,
אך גם חלק ממזימות השטן,
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.
פטרוס הכיר את האל, הכירו יותר מכולם.
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.
פטרוס הכיר את האל, הכירו יותר מכולם.
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.
הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

מתוך 'עקבו אחר השהושירו שירים חדשים'


אין תגובות:

פרסום תגובה