6.3.20

שאלה: העדתם על ביאת המשיח באחרית הימים. הופעתו ודבריו של המשיח באחרית הימים הם הופעתו ודבריו של יהוה אלוהים – קבלת המשיח תלויה בידיעה כיצד לשמוע את קולו של אלוהים. כיצד עלינו להבחין בקולו של אלוהים, וכיצד עלינו לזהות שדבריהם נאמרו בקולה של רוח הקודש האחת?

קולו של אלוהים ,כנסיית האל הכול יכול, ברק ממזרח

שאלה: העדתם על ביאת המשיח באחרית הימים. הופעתו ודבריו של המשיח באחרית הימים הם הופעתו ודבריו של יהוה אלוהים – קבלת המשיח תלויה בידיעה כיצד לשמוע את קולו של אלוהים. כיצד עלינו להבחין בקולו של אלוהים, וכיצד עלינו לזהות שדבריהם נאמרו בקולה של רוח הקודש האחת?


תשובה: זו השאלה החשובה ביותר! כדי לקבל את עבודתו של אלוהים באחרית הימים ולחזות בהופעתו של המשיח, עלינו לדעת כיצד לזהות את קולו של אלוהים. למעשה, 'לזהות את קולו של אלוהים' משמעו לזהות את דבריו ואת אמירותיו של אלוהים, ולזהות את המאפיינים של דברי הבורא. לא משנה באיזה עידן או באיזה אופן אלוהים מדבר אל בני האדם, כל הדברים הללו נאמרים לאנושות ע"י אלוהים ממקום רם ונישא. זו הנימה ואלה המאפיינים של דברי אלוהים. סמכותו וזהותו של אלוהים מקבלים ביטוי ברור. ניתן לומר גם שזהו האופן הייחודי שבו מדבר הבורא. אמירותיו של אלוהים, בכל פעם שהוא עושה את עבודתו באופן אישי, משתרעים כמובן על תחומים רבים. הם נוגעים בראש ובראשונה לדרישותיו של אלוהים מבני האדם ומתוכחותיו כלפיהם, לדברי הצווים המנהליים של אלוהים ולמצוותיו, לדברי השיפוט והייסורים של אלוהים, ולגילויים מצדו אודות האנושות המושחתת. אלה הם גם דברי נבואה, הבטחותיו של אלוהים לאנושות ועוד. כל הדברים הללו הם ביטוי לאמת, לדרך ולחיים. הם כולם גילוי של מהות חייו של אלוהים. הם מייצגים את טבעו של אלוהים, את כל מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו. מתוך דבריו של אלוהים, אנו יכולים לראות שדברי אלוהים הם האמת, ושגלומות בהם סמכות ועוצמה. לפיכך, אם ברצונך לקבוע האם הדברים שאומר האל הכול יכול, המשיח שהופיע, הם קולו של אלוהים, אתה יכול להתבונן בדבריו של יהוה אלוהים ובדבריו של האל הכול יכול. אתה יכול להשוות ביניהם ולראות האם אלה הם הדברים שאומרת רוח הקודש האחת, והאם הם העבודה שנעשתה בידי אלוהים אחד. אם מקורם זהה, זה מוכיח שדברי האל הכול יכול הם אמירותיו של אלוהים, ושהאל הכול יכול הוא הופעתו של אלוהים.

באמצעות משה רבנו בעידן החוק, יהוה אלוהים מסר את חוקיו ומצוותיו, וקבע תקנים לערכי המוסר ולהתנהגות האנושית; אלוהים ביטא במישרין את טבעו ואת רצונו ביחס לאנושות, כדי להוביל את האנושות ולכלכל אותה. היה זה ייצוג מלא של זהותו וסמכותו של אלוהים – הדברים הללו היו האמת, והיו בהם סמכות ועוצמה. דברים אלו היו קולו של אלוהים – אלוהים דיבר כך אל האנושות! באחרית הימים, המשיח – האל הכול יכול – בא לעשות את עבודת השיפוט של אחרית הימים. הוא הביא עבודה חדשה והביע את כל האמיתות הדרושות לטיהור האנושות והושעתה. הדברים שאמר האל הכול יכול הם עשירים בתוכנם ומקיפים ביותר. בדיוק כמו שאומר האל הכול יכול: "אפשר לומר שזו הפעם הראשונה מאז הבריאה שאלוהים פונה לאנושות כולה. אלוהים לא דיבר בעבר אל האנושות שנבראה בכזה פירוט ובכזו שיטתיות. כמובן, זו הייתה גם הפעם הראשונה שבה הוא דיבר אל האנושות כל כך הרבה ולמשך זמן כה רב. לא היה לכך כל תקדים. בנוסף לכך, האמירות האלה היו הטקסט הראשון שאלוהים ביטא בקרב האנושות שבו הוא חשף את בני האדם, הנחה אותם, שפט אותם ודיבר אליהם מלב אל לב. אלה גם היו האמירות הראשונות שבהן אלוהים אפשר לבני האדם להכיר את עקבות רגליו, את המקום שבו הוא שוכן, את טבעו של אלוהים, את מה ששייך לאלוהים מה שאלוהים הינו, את מחשבותיו של אלוהים ואת דאגתו לאנושות. אפשר לומר שאלה היו האמירות הראשונות שאלוהים אי-פעם אמר לאנושות מהרקיע השלישי מאז הבריאה, ושזו הפעם הראשונה שבה אלוהים השתמש בזהותו הטבעית כדי להופיע ולבטא את קולו לאנושות בתוך דבריו" (מתוך "מבוא לאמירותיו של אלוהים אל היקום כולו). הדברים שאומר האל הכול יכול נוגעים לתחומים רבים והם עשירים מעבר לכל השוואה. הם כוללים בעיקר שיפוט, חשיפה של בני האדם, וכן את הצווים המנהליים ואת מצוות עידן המלכות, לצד תוכחות ודרישות מאלוהים, והבטחותיו לבני האדם. ישנן גם נבואות.לאחר שאנו קוראים את דברי האל הכול יכול, אנו רואים שהן דברי האל הכול יכול והן דבריו של יהוה אלוהים נאמרים לאנושות מפי אלוהים ממקום רם ונישא. מה שמתגלה בשני המקרים הוא טבעו של אלוהים ומהותו הקדושה, ובכך הם מהווים תצוגה מושלמת של סמכותו וזהותו של אלוהים. מתוך דבריו של יהוה אלוהים, בהם הוא חושף את מרדנותם של בני ישראל, ומתוך דברי השיפוט של האל הכול יכול, החושפים את האנושות המושחתת, אנו רואים שאלוהים שונא את הרע ובז לשחיתותה של האנושות. אנו רואים את הצדק האלוהי ואת טבעו הקדוש של אלוהים. יתרה מכך, אנו רואים שאלוהים רואה לעומקי לב האדם. שחיתותה של האנושות מוכרת לאלוהים ככף ידו. מתוך התוכחות של יהוה אלוהים ושל האל הכול יכול כלפי האנושות, ומתוך דרישותיהם ממנה, אנו רואים את ציפיותיו של אלוהים מהאנושות – אלוהים אוהב את הישרים, ומברך באופן מיוחד את אלה שמקדישים עצמם לאלוהים באמת. זה מראה לנו את דאגתו של אלוהים לאנושות ואת ישועתו עבורה. מתוך הבטחותיהם של יהוה אלוהים ושל האל הכול יכול לאנושות, אנו רואים את אהבתו של אלוהים לאנושות; ויותר מכך, אנו נוכחים בסמכות ובעוצמה של אלוהים, כשהוא מושל בגורלה של האנושות ובכל הדברים. אמירותיהם של יהוה אלוהים ושל האל הכול יכול דומות הן בנימתן והן בצורה בה הן נאמרות, ושתיהן מבטאות את טבעו של אלוהים. זה ממחיש באופן מושלם את זהותו ומהותו של אלוהים. הבה נחשוב: מלבד הבורא, מי יכול היה לומר דברים לכל האנושות? מי היה יכול לבטא במישרין את רצונו של אלוהים ולהציב דרישות בפני האנושות? מי יכול היה לקבוע את גורלם הסופי של בני האדם? מי יכול היה לשלוט אם יחיו או ימותו? מי יכול היה לשלוט בכוכבים שביקום ולהיות ריבון על כל הדברים? מלבד אלוהים, מי יכול היה לחדור לעומקה של האמת בדבר מהותה של האנושות המושחתת? ומי יכול היה לחשוף את האופי השטני החבוי במעמקי לבנו? מי יכול היה להוציא לפועל את עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, ולהושיע אותנו כדת וכדין מהשפעתו של השטן? רק הבורא ניחן בסמכות ובעוצמה כאלה! דברי האל הכול יכול ממחישים באופן מושלם את הסמכות והזהות הייחודיות של אלוהים. לאחר קריאת דברי האל הכול יכול, כולנו חשים וודאות כזאת בלבבותינו: אלו הם דברי אלוהים, זהו קולו של אלוהים. כל אלה הן האמיתות שמוסר הבורא לאנושות במהלך עבודת השיפוט של אחרית הימים. בלבבותינו נוצרת מיד יראת אלוהים אמיתית. לכולנו אותה התחושה לאחר שאנו קוראים את דברי האל הכול יכול. די בכך כדי להוכיח שדברי האל הכול יכול ודברי יהוה אלוהים באים מאותו המקור. שניהם הם ביטויים של רוח הקודש האחת. אלה הן אמירותיו של אלוהים אחד אל האנושות, בעידנים שונים. האל הכול יכול עושה את עבודת השיפוט החל מבית האל באחרית הימים. הוא מביע את כל האמיתות הדרושות כדי להושיע ולטהר את האנושות, והוא מגלה את פשרן של כל התעלומות הכרוכות בתוכנית הניהול של אלוהים לישועת האנושות, ומספר לנו בבירור אודות מהותם של היבטים שונים של האמת. הדברים פוקחים את עינינו ומשכנעים אותנו לחלוטין. דבריו ועבודתו של האל הכול יכול הגשימו את כל הנבואות שבכתבי הקודש. בכל הדברים שאמר האל הכול יכול לצורך עבודת הישועה באחרית הימים, אנו מזהים את קולו של אלוהים וקובעים בוודאות שהאל הכול יכול הוא המשיח שבא באחרית הימים, אל האמת האחד שברא את השמיים ואת הארץ ואת כל הדברים, ושבא לעשות את עבודת השיפוט באחרית הימים. הוא בא כדי לחתום את שלטונו של השטן עלי אדמות, את עידן האופל והחשיכה, ולהכריז על תחילת שלטונו של אלוהים עלי אדמות, עידן מלכות אלף השנים. בכך מתגשמת משאלתנו הנפלאה – לבוא אל מלכות השמיים.

לדעת יותר: מלך המשיח הגיע - האם ביכולתכם לברך את בואו-לפניכם חדשות האל


אין תגובות:

פרסום תגובה

שאלה: העדתם על ביאת המשיח באחרית הימים. הופעתו ודבריו של המשיח באחרית הימים הם הופעתו ודבריו של יהוה אלוהים – קבלת המשיח תלויה בידיעה כיצד לשמוע את קולו של אלוהים. כיצד עלינו להבחין בקולו של אלוהים, וכיצד עלינו לזהות שדבריהם נאמרו בקולה של רוח הקודש האחת?

קולו של אלוהים ,כנסיית האל הכול יכול, ברק ממזרח

שאלה: העדתם על ביאת המשיח באחרית הימים. הופעתו ודבריו של המשיח באחרית הימים הם הופעתו ודבריו של יהוה אלוהים – קבלת המשיח תלויה בידיעה כיצד לשמוע את קולו של אלוהים. כיצד עלינו להבחין בקולו של אלוהים, וכיצד עלינו לזהות שדבריהם נאמרו בקולה של רוח הקודש האחת?


תשובה: זו השאלה החשובה ביותר! כדי לקבל את עבודתו של אלוהים באחרית הימים ולחזות בהופעתו של המשיח, עלינו לדעת כיצד לזהות את קולו של אלוהים. למעשה, 'לזהות את קולו של אלוהים' משמעו לזהות את דבריו ואת אמירותיו של אלוהים, ולזהות את המאפיינים של דברי הבורא. לא משנה באיזה עידן או באיזה אופן אלוהים מדבר אל בני האדם, כל הדברים הללו נאמרים לאנושות ע"י אלוהים ממקום רם ונישא. זו הנימה ואלה המאפיינים של דברי אלוהים. סמכותו וזהותו של אלוהים מקבלים ביטוי ברור. ניתן לומר גם שזהו האופן הייחודי שבו מדבר הבורא. אמירותיו של אלוהים, בכל פעם שהוא עושה את עבודתו באופן אישי, משתרעים כמובן על תחומים רבים. הם נוגעים בראש ובראשונה לדרישותיו של אלוהים מבני האדם ומתוכחותיו כלפיהם, לדברי הצווים המנהליים של אלוהים ולמצוותיו, לדברי השיפוט והייסורים של אלוהים, ולגילויים מצדו אודות האנושות המושחתת. אלה הם גם דברי נבואה, הבטחותיו של אלוהים לאנושות ועוד. כל הדברים הללו הם ביטוי לאמת, לדרך ולחיים. הם כולם גילוי של מהות חייו של אלוהים. הם מייצגים את טבעו של אלוהים, את כל מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו. מתוך דבריו של אלוהים, אנו יכולים לראות שדברי אלוהים הם האמת, ושגלומות בהם סמכות ועוצמה. לפיכך, אם ברצונך לקבוע האם הדברים שאומר האל הכול יכול, המשיח שהופיע, הם קולו של אלוהים, אתה יכול להתבונן בדבריו של יהוה אלוהים ובדבריו של האל הכול יכול. אתה יכול להשוות ביניהם ולראות האם אלה הם הדברים שאומרת רוח הקודש האחת, והאם הם העבודה שנעשתה בידי אלוהים אחד. אם מקורם זהה, זה מוכיח שדברי האל הכול יכול הם אמירותיו של אלוהים, ושהאל הכול יכול הוא הופעתו של אלוהים.

באמצעות משה רבנו בעידן החוק, יהוה אלוהים מסר את חוקיו ומצוותיו, וקבע תקנים לערכי המוסר ולהתנהגות האנושית; אלוהים ביטא במישרין את טבעו ואת רצונו ביחס לאנושות, כדי להוביל את האנושות ולכלכל אותה. היה זה ייצוג מלא של זהותו וסמכותו של אלוהים – הדברים הללו היו האמת, והיו בהם סמכות ועוצמה. דברים אלו היו קולו של אלוהים – אלוהים דיבר כך אל האנושות! באחרית הימים, המשיח – האל הכול יכול – בא לעשות את עבודת השיפוט של אחרית הימים. הוא הביא עבודה חדשה והביע את כל האמיתות הדרושות לטיהור האנושות והושעתה. הדברים שאמר האל הכול יכול הם עשירים בתוכנם ומקיפים ביותר. בדיוק כמו שאומר האל הכול יכול: "אפשר לומר שזו הפעם הראשונה מאז הבריאה שאלוהים פונה לאנושות כולה. אלוהים לא דיבר בעבר אל האנושות שנבראה בכזה פירוט ובכזו שיטתיות. כמובן, זו הייתה גם הפעם הראשונה שבה הוא דיבר אל האנושות כל כך הרבה ולמשך זמן כה רב. לא היה לכך כל תקדים. בנוסף לכך, האמירות האלה היו הטקסט הראשון שאלוהים ביטא בקרב האנושות שבו הוא חשף את בני האדם, הנחה אותם, שפט אותם ודיבר אליהם מלב אל לב. אלה גם היו האמירות הראשונות שבהן אלוהים אפשר לבני האדם להכיר את עקבות רגליו, את המקום שבו הוא שוכן, את טבעו של אלוהים, את מה ששייך לאלוהים מה שאלוהים הינו, את מחשבותיו של אלוהים ואת דאגתו לאנושות. אפשר לומר שאלה היו האמירות הראשונות שאלוהים אי-פעם אמר לאנושות מהרקיע השלישי מאז הבריאה, ושזו הפעם הראשונה שבה אלוהים השתמש בזהותו הטבעית כדי להופיע ולבטא את קולו לאנושות בתוך דבריו" (מתוך "מבוא לאמירותיו של אלוהים אל היקום כולו). הדברים שאומר האל הכול יכול נוגעים לתחומים רבים והם עשירים מעבר לכל השוואה. הם כוללים בעיקר שיפוט, חשיפה של בני האדם, וכן את הצווים המנהליים ואת מצוות עידן המלכות, לצד תוכחות ודרישות מאלוהים, והבטחותיו לבני האדם. ישנן גם נבואות.לאחר שאנו קוראים את דברי האל הכול יכול, אנו רואים שהן דברי האל הכול יכול והן דבריו של יהוה אלוהים נאמרים לאנושות מפי אלוהים ממקום רם ונישא. מה שמתגלה בשני המקרים הוא טבעו של אלוהים ומהותו הקדושה, ובכך הם מהווים תצוגה מושלמת של סמכותו וזהותו של אלוהים. מתוך דבריו של יהוה אלוהים, בהם הוא חושף את מרדנותם של בני ישראל, ומתוך דברי השיפוט של האל הכול יכול, החושפים את האנושות המושחתת, אנו רואים שאלוהים שונא את הרע ובז לשחיתותה של האנושות. אנו רואים את הצדק האלוהי ואת טבעו הקדוש של אלוהים. יתרה מכך, אנו רואים שאלוהים רואה לעומקי לב האדם. שחיתותה של האנושות מוכרת לאלוהים ככף ידו. מתוך התוכחות של יהוה אלוהים ושל האל הכול יכול כלפי האנושות, ומתוך דרישותיהם ממנה, אנו רואים את ציפיותיו של אלוהים מהאנושות – אלוהים אוהב את הישרים, ומברך באופן מיוחד את אלה שמקדישים עצמם לאלוהים באמת. זה מראה לנו את דאגתו של אלוהים לאנושות ואת ישועתו עבורה. מתוך הבטחותיהם של יהוה אלוהים ושל האל הכול יכול לאנושות, אנו רואים את אהבתו של אלוהים לאנושות; ויותר מכך, אנו נוכחים בסמכות ובעוצמה של אלוהים, כשהוא מושל בגורלה של האנושות ובכל הדברים. אמירותיהם של יהוה אלוהים ושל האל הכול יכול דומות הן בנימתן והן בצורה בה הן נאמרות, ושתיהן מבטאות את טבעו של אלוהים. זה ממחיש באופן מושלם את זהותו ומהותו של אלוהים. הבה נחשוב: מלבד הבורא, מי יכול היה לומר דברים לכל האנושות? מי היה יכול לבטא במישרין את רצונו של אלוהים ולהציב דרישות בפני האנושות? מי יכול היה לקבוע את גורלם הסופי של בני האדם? מי יכול היה לשלוט אם יחיו או ימותו? מי יכול היה לשלוט בכוכבים שביקום ולהיות ריבון על כל הדברים? מלבד אלוהים, מי יכול היה לחדור לעומקה של האמת בדבר מהותה של האנושות המושחתת? ומי יכול היה לחשוף את האופי השטני החבוי במעמקי לבנו? מי יכול היה להוציא לפועל את עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, ולהושיע אותנו כדת וכדין מהשפעתו של השטן? רק הבורא ניחן בסמכות ובעוצמה כאלה! דברי האל הכול יכול ממחישים באופן מושלם את הסמכות והזהות הייחודיות של אלוהים. לאחר קריאת דברי האל הכול יכול, כולנו חשים וודאות כזאת בלבבותינו: אלו הם דברי אלוהים, זהו קולו של אלוהים. כל אלה הן האמיתות שמוסר הבורא לאנושות במהלך עבודת השיפוט של אחרית הימים. בלבבותינו נוצרת מיד יראת אלוהים אמיתית. לכולנו אותה התחושה לאחר שאנו קוראים את דברי האל הכול יכול. די בכך כדי להוכיח שדברי האל הכול יכול ודברי יהוה אלוהים באים מאותו המקור. שניהם הם ביטויים של רוח הקודש האחת. אלה הן אמירותיו של אלוהים אחד אל האנושות, בעידנים שונים. האל הכול יכול עושה את עבודת השיפוט החל מבית האל באחרית הימים. הוא מביע את כל האמיתות הדרושות כדי להושיע ולטהר את האנושות, והוא מגלה את פשרן של כל התעלומות הכרוכות בתוכנית הניהול של אלוהים לישועת האנושות, ומספר לנו בבירור אודות מהותם של היבטים שונים של האמת. הדברים פוקחים את עינינו ומשכנעים אותנו לחלוטין. דבריו ועבודתו של האל הכול יכול הגשימו את כל הנבואות שבכתבי הקודש. בכל הדברים שאמר האל הכול יכול לצורך עבודת הישועה באחרית הימים, אנו מזהים את קולו של אלוהים וקובעים בוודאות שהאל הכול יכול הוא המשיח שבא באחרית הימים, אל האמת האחד שברא את השמיים ואת הארץ ואת כל הדברים, ושבא לעשות את עבודת השיפוט באחרית הימים. הוא בא כדי לחתום את שלטונו של השטן עלי אדמות, את עידן האופל והחשיכה, ולהכריז על תחילת שלטונו של אלוהים עלי אדמות, עידן מלכות אלף השנים. בכך מתגשמת משאלתנו הנפלאה – לבוא אל מלכות השמיים.

לדעת יותר: מלך המשיח הגיע - האם ביכולתכם לברך את בואו-לפניכם חדשות האל


אין תגובות:

פרסום תגובה