31.3.20

Messianic praise and worship | 'האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר'


שיר של יום——המזמורים החדשים——הללו את ביאת המשיח

Messianic praise and worship | 'האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר' 


אחרי שאלוהים התגלם בבשר, חי את חייו בקרב האנושות,
הוא ראה את שחיתות בני האדם, המצב של חייהם.
האל בהתגלמותו חש את חוסר הישע שלהם,
כמה מעוררי חמלה, הוא חש בעצבותם.
האל רכש יותר חמלה עבור מצב האנושות,
ודאגה נוספת לחסידיו מתוך חושיו שבהתגלמותו.
האל רכש יותר חמלה עבור מצב האנושות,
דאגה נוספת לחסידיו כל זה היה מתוך חושיו,
מתוך חושיו, שבהתגלמותו.

בלב האל, אלו שהוא רוצה לנהל ולהושיע הכי חשובים עבורו.
הוא מעריך אותם יותר מכל.
הוא שילם מחיר כבד, חווה בגידות ופגיעות.
אך לעולם לא מוותר, נחוש בעבודתו.
ללא חרטות, ללא תלונות.
הוא לעולם לא מוותר, נחוש בעבודתו.
מכיוון שהוא יודע שבמוקדם או במאוחר,
יום אחד בני האדם יתעוררו לקריאתו ודבריו יגעו בהם.
והם יכירו בו כאדון היצירה, וישובו לצידו.
האל רכש יותר חמלה עבור מצב האנושות,
ודאגה נוספת לחסידיו כל זה היה מתוך חושיו שבהתגלמותו.
מתוך חושיו שבהתגלמותו.
האל רכש יותר חמלה עבור מצב האנושות,
ודאגה נוספת לחסידיו כל זה היה מתוך חושיו שבהתגלמותו.
מתוך חושיו שבהתגלמותו.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

לדעת יותר: כמשיחי, האם אתה באמת מכיר את ישוע המשיח?

כנסיית האל הכול יכול, ברק ממזרח, ישוע המשיח

אין תגובות:

פרסום תגובה

Messianic praise and worship | 'האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר'


שיר של יום——המזמורים החדשים——הללו את ביאת המשיח

Messianic praise and worship | 'האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר' 


אחרי שאלוהים התגלם בבשר, חי את חייו בקרב האנושות,
הוא ראה את שחיתות בני האדם, המצב של חייהם.
האל בהתגלמותו חש את חוסר הישע שלהם,
כמה מעוררי חמלה, הוא חש בעצבותם.
האל רכש יותר חמלה עבור מצב האנושות,
ודאגה נוספת לחסידיו מתוך חושיו שבהתגלמותו.
האל רכש יותר חמלה עבור מצב האנושות,
דאגה נוספת לחסידיו כל זה היה מתוך חושיו,
מתוך חושיו, שבהתגלמותו.

בלב האל, אלו שהוא רוצה לנהל ולהושיע הכי חשובים עבורו.
הוא מעריך אותם יותר מכל.
הוא שילם מחיר כבד, חווה בגידות ופגיעות.
אך לעולם לא מוותר, נחוש בעבודתו.
ללא חרטות, ללא תלונות.
הוא לעולם לא מוותר, נחוש בעבודתו.
מכיוון שהוא יודע שבמוקדם או במאוחר,
יום אחד בני האדם יתעוררו לקריאתו ודבריו יגעו בהם.
והם יכירו בו כאדון היצירה, וישובו לצידו.
האל רכש יותר חמלה עבור מצב האנושות,
ודאגה נוספת לחסידיו כל זה היה מתוך חושיו שבהתגלמותו.
מתוך חושיו שבהתגלמותו.
האל רכש יותר חמלה עבור מצב האנושות,
ודאגה נוספת לחסידיו כל זה היה מתוך חושיו שבהתגלמותו.
מתוך חושיו שבהתגלמותו.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

לדעת יותר: כמשיחי, האם אתה באמת מכיר את ישוע המשיח?

כנסיית האל הכול יכול, ברק ממזרח, ישוע המשיח

אין תגובות:

פרסום תגובה