25.9.20

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'שלושת שלבי העבודה מספרים הכול על האופן שבו אלוהים מנהל את האדם' (מזמור סולו)

 

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'שלושת שלבי העבודה מספרים הכול על האופן שבו אלוהים מנהל את האדם' (מזמור סולו)


עבודת ניהול האנושות נחלקת לשלושה שלבים,

ופירוש הדבר הוא שעבודת הושעת האנושות

נחלקת לשלושה שלבים.

שלושת השלבים האלה לא כוללים את עבודת בריאת העולם –

אלה הם שלושת השלבים של העבודה בעידן החוק,

עידן החסד ועידן המלכות.

עבודת בריאת העולם הייתה עבודת יצירת האנושות כולה.

זו לא הייתה עבודת הושעת האנושות

ואין לה כל קשר לעבודת הושעת האנושות,

ואין לה כל קשר לעבודת הושעת האנושות,

מפני שכאשר העולם נברא, השטן טרם השחית את האנושות,

ולכן לא היה צורך בביצוע עבודת הושעת האנושות.


ניהול אלוהים את האדם החל כתוצאה מעבודת הושעת האנושות

ולא נבע מעבודת בריאת העולם.

רק לאחר שהאנושות קיבלה על עצמה טבע מושחת,

החלה עבודת הניהול להתקיים,

ולכן עבודת ניהול האנושות כוללת שלושה חלקים,

ולא ארבעה שלבים או ארבעה עידנים.

זוהי הדרך הנכונה היחידה להתייחס

לאופן שבו אלוהים מנהל את האנושות.

כשהעידן האחרון יגיע לקצו,

עבודת ניהול האנושות תגיע לסיומה הגמור.

חתימת עבודת הניהול פירושה

שעבודת הושעת האנושות כולה הושלמה לגמרי

ושהאנושות הגיעה לסוף דרכה.


כברואי אל, עליכם להכיר בכך שאלוהים ברא את האדם

ועליכם להכיר במקור שחיתותה של האנושות ומעבר לכך,

עליכם להכיר בתהליך ישועתו של האדם.

שלושת שלבי העבודה הם הסיפור האמיתי

של האופן שבו אלוהים מנהל את האדם,

המקור לבשורת התבל כולה

והתעלומה הגדולה ביותר עבור האנושות,

והם גם היסוד להפצת הבשורה.

אם תתמקדו רק בהבנת אמיתות פשוטות שנוגעות לחייכם

ולא תדעו כלום על הדבר הזה,

התעלומה האדירה ביותר והחיזיון האדיר ביותר,

הרי שחייכם דומים למוצר פגום

שניתן רק להתבונן בו, הלא כן?


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'


סרטונים קשורים:

סרט משיחי | 'המתנה' קטע (7) - האל הכול יכול מגלה מסתורין מתוך תוכנית הניהול בת 6,000 השנים שלואין תגובות:

פרסום תגובה

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'שלושת שלבי העבודה מספרים הכול על האופן שבו אלוהים מנהל את האדם' (מזמור סולו)

 

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'שלושת שלבי העבודה מספרים הכול על האופן שבו אלוהים מנהל את האדם' (מזמור סולו)


עבודת ניהול האנושות נחלקת לשלושה שלבים,

ופירוש הדבר הוא שעבודת הושעת האנושות

נחלקת לשלושה שלבים.

שלושת השלבים האלה לא כוללים את עבודת בריאת העולם –

אלה הם שלושת השלבים של העבודה בעידן החוק,

עידן החסד ועידן המלכות.

עבודת בריאת העולם הייתה עבודת יצירת האנושות כולה.

זו לא הייתה עבודת הושעת האנושות

ואין לה כל קשר לעבודת הושעת האנושות,

ואין לה כל קשר לעבודת הושעת האנושות,

מפני שכאשר העולם נברא, השטן טרם השחית את האנושות,

ולכן לא היה צורך בביצוע עבודת הושעת האנושות.


ניהול אלוהים את האדם החל כתוצאה מעבודת הושעת האנושות

ולא נבע מעבודת בריאת העולם.

רק לאחר שהאנושות קיבלה על עצמה טבע מושחת,

החלה עבודת הניהול להתקיים,

ולכן עבודת ניהול האנושות כוללת שלושה חלקים,

ולא ארבעה שלבים או ארבעה עידנים.

זוהי הדרך הנכונה היחידה להתייחס

לאופן שבו אלוהים מנהל את האנושות.

כשהעידן האחרון יגיע לקצו,

עבודת ניהול האנושות תגיע לסיומה הגמור.

חתימת עבודת הניהול פירושה

שעבודת הושעת האנושות כולה הושלמה לגמרי

ושהאנושות הגיעה לסוף דרכה.


כברואי אל, עליכם להכיר בכך שאלוהים ברא את האדם

ועליכם להכיר במקור שחיתותה של האנושות ומעבר לכך,

עליכם להכיר בתהליך ישועתו של האדם.

שלושת שלבי העבודה הם הסיפור האמיתי

של האופן שבו אלוהים מנהל את האדם,

המקור לבשורת התבל כולה

והתעלומה הגדולה ביותר עבור האנושות,

והם גם היסוד להפצת הבשורה.

אם תתמקדו רק בהבנת אמיתות פשוטות שנוגעות לחייכם

ולא תדעו כלום על הדבר הזה,

התעלומה האדירה ביותר והחיזיון האדיר ביותר,

הרי שחייכם דומים למוצר פגום

שניתן רק להתבונן בו, הלא כן?


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'


סרטונים קשורים:

סרט משיחי | 'המתנה' קטע (7) - האל הכול יכול מגלה מסתורין מתוך תוכנית הניהול בת 6,000 השנים שלואין תגובות:

פרסום תגובה