18.6.20

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'העיסוק בחיפוש האמת יכול לפתור את כל הבעיות'


סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'העיסוק בחיפוש האמת יכול לפתור את כל הבעיות'


המציאות היא חיפוש האמת, הכרת האופי המושחת שלכם,
הבנת האמת כדי להשתחרר מטבעכם המושחת
ולהיות מסוגלים לבצע את חובתכם לשביעות רצונו של אלוהים.
ההיווכחות במציאות האמת
והבאה לידי ביטוי של צלם אנוש אמיתי – זו המציאות.
המציאות היא לאהוב את אלוהים,
להישמע לאלוהים ולשאת עדות לאלוהים.
אלו התוצאות שאלוהים רוצה.
אין טעם להרהר בדברים שלא ניתן לגעת בהם או לראות אותם.
אין להם שום קשר למציאות,
וגם אין להם שום קשר לתוצאות של עבודת האל.

הגישה שנוקטים בני האדם החכמים היא זו:
"בלי קשר למעשיו של אלוהים או ליחס שלו כלפיי,
ובלי קשר לשאלה כמה אני מושחת ומה טיב האנושיות שלי,
עליי להיות יציב בנחישותי
לחפש את האמת ולשאוף להכיר את אלוהים."
רק אדם שמכיר את אלוהים יכול להשתחרר מטבעו המושחת
ולמלא את חובתו לשביעות רצונו של אלוהים.
זה הכיוון הראוי של החיים האנושיים,
זה מה שהאדם צריך לשאוף להשיג,
וזה נתיב האחד והיחיד לישועה.
זה נתיב האחד והיחיד לישועה.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

קבלו מידע נוסף על האמת בנוגע לאמונה באלוהים: מהי בדיוק האמונה האמונה בישוע המשיח? כיצד יש להאמין באלוהים כדי לזכות בשבחיו?

אין תגובות:

פרסום תגובה

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'העיסוק בחיפוש האמת יכול לפתור את כל הבעיות'


סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'העיסוק בחיפוש האמת יכול לפתור את כל הבעיות'


המציאות היא חיפוש האמת, הכרת האופי המושחת שלכם,
הבנת האמת כדי להשתחרר מטבעכם המושחת
ולהיות מסוגלים לבצע את חובתכם לשביעות רצונו של אלוהים.
ההיווכחות במציאות האמת
והבאה לידי ביטוי של צלם אנוש אמיתי – זו המציאות.
המציאות היא לאהוב את אלוהים,
להישמע לאלוהים ולשאת עדות לאלוהים.
אלו התוצאות שאלוהים רוצה.
אין טעם להרהר בדברים שלא ניתן לגעת בהם או לראות אותם.
אין להם שום קשר למציאות,
וגם אין להם שום קשר לתוצאות של עבודת האל.

הגישה שנוקטים בני האדם החכמים היא זו:
"בלי קשר למעשיו של אלוהים או ליחס שלו כלפיי,
ובלי קשר לשאלה כמה אני מושחת ומה טיב האנושיות שלי,
עליי להיות יציב בנחישותי
לחפש את האמת ולשאוף להכיר את אלוהים."
רק אדם שמכיר את אלוהים יכול להשתחרר מטבעו המושחת
ולמלא את חובתו לשביעות רצונו של אלוהים.
זה הכיוון הראוי של החיים האנושיים,
זה מה שהאדם צריך לשאוף להשיג,
וזה נתיב האחד והיחיד לישועה.
זה נתיב האחד והיחיד לישועה.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

קבלו מידע נוסף על האמת בנוגע לאמונה באלוהים: מהי בדיוק האמונה האמונה בישוע המשיח? כיצד יש להאמין באלוהים כדי לזכות בשבחיו?

אין תגובות:

פרסום תגובה