11.10.20

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'הדרך לאמונה מוצלחת באלוהים' (מזמור סולו)

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'הדרך לאמונה מוצלחת באלוהים' (מזמור סולו)


הייעודים של פאולוס ופטרוס נמדדו

לפי יכולתם למלא את חובתם כברואי אל,

ולא לפי מידת תרומתם.

ייעודיהם נקבעו על פי

מה שהם חיפשו מההתחלה,

ולא על פי כמות העבודה שהם עשו

או מידת ההערכה שבני אדם אחרים רכשו כלפיהם.

משום כך, שאיפת האדם למלא את חובתו כברוא אל

היא הדרך להצלחה;

חיפוש הדרך של אהבת אמת לאלוהים הוא הדרך הנכונה ביותר;

שאיפת האדם לשינויים בטבעו הישן

וחיפושו אחר אהבה טהורה לאלוהים

הם הדרך להצלחה,

הם הדרך להצלחה.


דרך כזו להצלחה

היא הדרך להחזרת החובה המקורית

והמראה המקורי של ברוא אל.

היא הדרך להחזרת החובה המקורית

והמראה המקורי של ברוא אל.

זו דרך החזרה,

וזו גם המטרה של כל עבודתו של אלוהים מהראשית ועד התכלית.

אם חיפושו של אדם נגוע בדרישות אישיות ראוותניות

וחשקים לא רציונליים,

ההשפעה שהוא ישיג לא תשנה את טבעו.

עיסוק כזה סותר את עבודת החזרה.

אין ספק שזו לא עבודה שעושה רוח הקודש,

ולכן זו הוכחה שעיסוק כזה לא יקבל אישור מאלוהים,

שעיסוק כזה לא יקבל אישור מאלוהים.

איזו חשיבות יש לעיסוק שלא יקבל אישור מאלוהים?

איזו חשיבות יש לעיסוק?

איזו חשיבות יש לעיסוק שלא יקבל אישור מאלוהים?


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'


לדעת יותר: 


חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ומשפט


אין תגובות:

פרסום תגובה

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'הדרך לאמונה מוצלחת באלוהים' (מזמור סולו)

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'הדרך לאמונה מוצלחת באלוהים' (מזמור סולו)


הייעודים של פאולוס ופטרוס נמדדו

לפי יכולתם למלא את חובתם כברואי אל,

ולא לפי מידת תרומתם.

ייעודיהם נקבעו על פי

מה שהם חיפשו מההתחלה,

ולא על פי כמות העבודה שהם עשו

או מידת ההערכה שבני אדם אחרים רכשו כלפיהם.

משום כך, שאיפת האדם למלא את חובתו כברוא אל

היא הדרך להצלחה;

חיפוש הדרך של אהבת אמת לאלוהים הוא הדרך הנכונה ביותר;

שאיפת האדם לשינויים בטבעו הישן

וחיפושו אחר אהבה טהורה לאלוהים

הם הדרך להצלחה,

הם הדרך להצלחה.


דרך כזו להצלחה

היא הדרך להחזרת החובה המקורית

והמראה המקורי של ברוא אל.

היא הדרך להחזרת החובה המקורית

והמראה המקורי של ברוא אל.

זו דרך החזרה,

וזו גם המטרה של כל עבודתו של אלוהים מהראשית ועד התכלית.

אם חיפושו של אדם נגוע בדרישות אישיות ראוותניות

וחשקים לא רציונליים,

ההשפעה שהוא ישיג לא תשנה את טבעו.

עיסוק כזה סותר את עבודת החזרה.

אין ספק שזו לא עבודה שעושה רוח הקודש,

ולכן זו הוכחה שעיסוק כזה לא יקבל אישור מאלוהים,

שעיסוק כזה לא יקבל אישור מאלוהים.

איזו חשיבות יש לעיסוק שלא יקבל אישור מאלוהים?

איזו חשיבות יש לעיסוק?

איזו חשיבות יש לעיסוק שלא יקבל אישור מאלוהים?


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'


לדעת יותר: 


חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ומשפט


אין תגובות:

פרסום תגובה